Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Alles over Jezus volgen Sitemap

Jezus volgen - AllAboutFollowingJesus.org
Ontdek praktische tips over je geloof in onze Redder, het bevorderen van discipelschap, het leren kennen van Gods en hoe jij je leven in Zijn handen kunt leggen.

Christelijk discipelschap
De Bijbelse geschiedenis van de eerste twaalf discipelen. Een transformatieproces. Wat betekent dit voor de gelovigen van vandaag?

Christelijke bediening
Het grote gebod en de grote opdracht. God verheerlijken en de mens in liefde dienen. Het goede nieuws over Jezus met anderen delen.

Christelijke tevredenheid
Wat zegt de Bijbel over tevredenheid? Hoe kunnen wij tevreden zijn onder de druk van deze wereld? Leer meer.

Christelijke vervolging
Als je denkt dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus nep waren, kijk dan eens naar het erfgoed van het martelaarschap.

Christus dienen
Hoe kun jij je ware roeping in Christus herkennen? Hoe kunnen we ons op dat ene doel concentreren, in plaats van een groot aantal goede activiteiten tegelijkertijd aan te pakken?

De definitie van discipelschap
Wat is een volgeling van Jezus? Wat is discipelschap? Lees hier enkele definities en denk eens na over hun betekenis.

De gezindheid van Christus
Hoe kan ik de gezindheid van Christus in mijn leven ontwikkelen? Wat betekent deze term en in welke context werd deze door Paulus gebruikt?

De prijs van discipelschap
Is het tijd om de prijs van oprecht discipelschap van Christus eens te overwegen? Hier is een krachtige les voor ons allemaal.

De toereikendheid van Christus
Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe kunnen wij volledig alleen op Christus vertrouwen en niet op onszelf? Wat is de sleutel tot de overwinning?

Dienaar van God
Wat is het doel van mensen die God liefhebben en dienen? Hoe kunnen wij onze roeping om een dienaar van God te zijn vervullen?

Discipel van Christus
Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "wederboren" te worden? Jezus is meer dan onze Redder; Hij is onze Heer.

Discipel van Christus 2
Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "wederboren" te worden? Jezus is meer dan onze Redder; Hij is onze Heer.

Discipel van Christus 3
Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "wederboren" te worden? Jezus is meer dan onze Redder; Hij is onze Heer.

Discipel van Christus 4
Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "wederboren" te worden? Jezus is meer dan onze Redder; Hij is onze Heer.

Drievuldige God
Wat betekent deze term? Wat betekent de Drie-eenheid en welke invloed heeft dit begrip op Gods eigenschappen? Begrijp jij wie God werkelijk is?

Geestelijke oorlogvoering
Een realiteit in het Christelijke leven. Leer hoe je de onzichtbare krachten van Satan met de wapenrusting van God kunt bestrijden.

Geestelijke volwassenheid
Het groeiproces waarin we steeds meer als Jezus Christus worden. Het is een doorgaand proces van overgave en gehoorzaamheid. Begin nu met jouw groeiproces.

Gods vergeving
Zonder het vergieten van bloed bestaat er geen vergeving. Jezus Christus is het Lam van God dat voor jou en mij is gestorven.

Gods wil kennen
Wanneer wij de wil van God willen kennen, dan begint dat met een neutraal hart. Ben jij er klaar voor om te horen wat Hij te zeggen heeft?

Heiliging
Leer hoe God een mens, een plaats of een ding uitkiest, zodat Zijn doelen bereikt kunnen worden. Ontdek hier de feiten.

Heiliging 2
Leer hoe God een mens, een plaats of een ding uitkiest, zodat Zijn doelen bereikt kunnen worden. Ontdek hier de feiten.

In Christus blijven
Wat betekent het om een dergelijke relatie en gemeenschap met God te hebben? Hoe maakt de Heilige Geest dit mogelijk?

In Christus groeien
Wat betekent het dat we groeien in onze geestelijke levens? Hoe gaat dat? Is er een formule?

Jezus volgen
Hoe is het mogelijk om Jezus werkelijk te volgen? Wat komt erbij kijken? Lees de Bijbelverzen over dit onderwerp.

Lauw Christendom
Is jouw Christendom roze? Worstel jij met apathie? Wat is het geneesmiddel voor een lauwe relatie?

Levend offer
Christenen worden opgeroepen om dienstbaar aan God en anderen hun oude 'ik' te laten sterven. Hoe kun je deze Bijbelse waarheid begrijpen?

Met Christus gekruisigd
Wat betekent dat? Waar gaat dit vers over? Kunnen wij als Gods kinderen zonder zonde leven?

Nederige dienaar
Wat betekent het om werkelijk nederig te zijn? Leer van deze Bijbelse verslagen over het voorbeeld van nederigheid dat ons werd gegeven.

Ongeduld
Voer jij een strijd met je eigen ongeduldige geest? Heb jij een hekel aan wachten en wens jij dat je dag eindelijk eens het juiste tempo volgt?

Op God vertrouwen
Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Kijk eens wat de Bijbel erover zegt.

Overgave aan God
Wat betekent deze Bijbelse term? Heeft overgave alleen maar te maken met dingen opgeven? Ontdek dat een onvoorwaardelijke overgave gelijk staat aan een overwinning.

Overgave aan God 2
Wat betekent deze Bijbelse term? Heeft overgave alleen maar te maken met dingen opgeven? Ontdek dat een onvoorwaardelijke overgave gelijk staat aan een overwinning.

Redder van de wereld
Wie is deze Jezus, die de Redder wordt genoemd? Waarom aanbidden mensen Hem? Bestudeer het hier.

Stem van de martelaren
Ontdek hoe het martelaarschap van de eerste eeuw tot het heden overtuigend en treffend bewijs vormt voor het geloof in Jezus Christus.

Stem van de martelaren video
Randall Niles beschouwt dit opmerkelijke bewijs voor de waarheid van de opstanding van Jezus Christus.

Teleurgesteld in God
Ben jij teleurgesteld in God? Vraag jij je af waarom sommige dingen gebeuren? Vind hulp in de Bijbel.

Verleidingen weerstaan
Geef jij wel eens toe aan aan verleidingen? Ontdek waarom deze verleidingen bestaan en hoe jij ze kunt weerstaan.

Verleidingen weerstaan 2
Geef jij wel eens toe aan aan verleidingen? Ontdek waarom deze verleidingen bestaan en hoe jij ze kunt weerstaan.

Volgeling van Christus
Wat karakteriseert een man of vrouw die Jezus Christus volgt? Wat maakt hen anders dan anderen? Hoe kan zijn of haar hart beoordeeld worden?

Wat is discipelschap?
Wat betekent het om een discipel of volgeling van Jezus te zijn? Hoe kan ik deze informatie en een dergelijke relatie aan iemand anders overdragen?

Wat zou Jezus doen?
Een rage of een waar kompas voor de keuzes in het leven? Het antwoord hangt af van de vraag of je Jezus werkelijk kent. Ontdek dit vandaag!

Wees stil en weet dat Ik God ben
Wat betekent deze zin? Hoe is deze van ons op toepassing? Ontdek hier hoe het gebruik ervan jouw leven kan veranderen.

Wereldse Christen
Wat betekent de term 'wereldse Christen'? Wat heeft de Bijbel over dit onderwerp te zeggen? Wat is de remedie?

Wereldsheid
Wat is wereldsheid? Hoe wordt dit in de Bijbel beschreven? Hoe kan dit vergeleken worden met dingen die een eeuwige waarde hebben?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden