Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Overgave aan God

(Read Overgave aan God, Part 1 First)

Overgave aan God - Waarom dit de beste keuze is
Nou, wat heb je er dan aan als jij je overgeeft aan God? Als we het dan al zo erg verknald hebben, wat voor nut heeft het dan om nu nog te kiezen voor Gods manier? De Bijbel vertelt ons tenslotte dat we in een wereld leven die verdorven is en zal vergaan. Dit is waar het goede nieuws om de hoek komt kijken! Omdat God van Zijn schepping houdt, heeft Hij ons niet voor altijd uit het paradijs verbannen. Hij geeft ons nog steeds een keuzemogelijkheid. De wereld om ons heen mag dan wel gebukt gaan onder de gevolgen van de zonde, maar elk mens - jij, ik en alle mensen om ons heen - heeft nog steeds de kans om te kiezen voor een gehoorzaamheid aan God. We hebben die keuze tot aan onze laatste ademstoot.


Overgave aan God - Waar klamp jij je nog aan vast?
Kijk eens even terug op het verhaal van Adam en Eva. Als zij zich aan God hadden overgegeven, in plaats van te luisteren naar naar hun eigen verlangens en naar de slang (die we vandaag de dag kennen als de duivel, de engel Lucifer die in Jesaja 14 wordt beschreven en die het slachtoffer van zijn eigen trots was geworden), dan had de wereld nu niet te lijden onder de gevolgen daarvan. Het is dus duidelijk dat wat God voor ons in gedachten heeft veel beter is dan welke kortstondige winst dan ook. Maar we kunnen alleen maar deel hebben aan die overwinning als wij onze verlangens, onze "rechten", aan God overgeven.

Wat is datgene waarnaar jij vandaag verlangt? Aan welk "recht" klamp jij je vast, ook al weet je diep van binnen dat je beter af zou zijn als je dit zou opgeven? Denk jij dat die stem, diep in je binnenste, God zou kunnen zijn die jou dezelfde keuze geeft, die Hij Adam en Eva ook had gegeven? God heeft zoveel van jou en mij gehouden dat hij bereid was om een menselijke gedaante aan te nemen, in de persoon van Jezus Christus. In die menselijke gedaante heeft Hij voor gehoorzaamheid gekozen en heeft Hij Zich voor ons opgegeven. Als ons levende voorbeeld gaf Christus eerst Zijn Goddelijkheid op, om ons een God van vlees en bloed te geven waarmee wij onszelf konden identificeren (Johannes 3). Vervolgens gaf Hij Zijn recht op om God te zijn, toen Hij in de woestijn door de duivel op de proef werd gesteld (Matteüs 4). En tenslotte gaf Hij Zijn recht op het leven zelf op, toen Hij de volledige straf op Zich nam - op Zijn perfecte, zondeloze lichaam - voor elke menselijke weigering om zich aan Hem over te geven. Dankzij Hem is het enige dat jij en ik vandaag de dag hoeven te doen ons vertrouwen in Hem te stellen, in Hem te geloven en het Woord van God te gehoorzamen.


Overgave aan God - Een dagelijkse keuze
Geef je over aan God, gehoorzaam Zijn geboden je hele leven lang en dan weet je dat je het overvloedige leven kunt ontdekken dat Hij ons heeft aangeboden. Klamp je vast aan je rechten, aan wat je denkt dat van jou is of wat je zou moeten hebben, en dan ben je misschien wel een tijdje gelukkig met één of meer bezittingen; je kunt dan mogelijk zelfs een tijdelijke verlichting van je stress of begeerten ervaren. Maar hoe zit het met het eindresultaat? Het kan moeilijk zijn om zo ver vooruit te kijken wanneer we door een onmiddellijk verlangen worden verleid, maar verlangens naar vergankelijke dingen zijn altijd van korte duur (zoals iedereen weet die een dieet volgt). Maar als we de rit uitzitten, door voor gehoorzaamheid te kiezen, dan ontdekken we dat dit verlangen geleidelijk wordt verslagen. De overwinning door Christus is binnen ons handbereik, als wij ervoor kiezen om datgene wat ons in zijn greep houdt aan God over te geven. Gehoorzaam Hem, ook al wil je dat niet nu meteen, en ontdek de oprechte, eeuwige heiliging die alleen kan voortkomen uit de overgave aan God.

Je zou, net als ik, kunnen ontdekken dat het overgeven van "verlangens" en "rechten" moeilijk is. Als ik een ijsje wil, dan wil ik een ijsje! Maar als iemand die al zijn hele leven lang een dieet volgt, weet ik ook dat het resultaat op lange termijn niet is wat ik zou willen, als ik mijn verlangens niet opgeef. God heeft onze wereld zo ontworpen dat geestelijke principes vaak worden weerspiegeld in het stoffelijke domein, als we bereid zijn om ze daarin te herkennen. Als je daartoe bereid bent, en als je Gods wegen boven je eigen wegen wil stellen, vraag Hem dan gewoon om jou te laten zien wanneer je door je eigen verlangens op de proef wordt gesteld. In tegenstelling tot de ontvangst van Gods verlossing, die van ons is op het moment dat we Christus in onze harten uitnodigen, is de overgave aan God een keuze die we met elke ademtocht moeten maken. Doe nu maar eens een paar ademoefeningen: Gods manier in, mijn manier uit. Je mag er op dit moment misschien nog niet gelukkig mee zijn, maar in het grotere totaalbeeld van het leven zul je gelukkig zijn dat je ervoor gekozen hebt om je aan God over te geven.


Ga nu dieper met God!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden