Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Hoe geef ik mij aan God over?

QUESTION: Hoe geef ik mij over aan God?

ANSWER:

Wanneer we de term "overgave aan God" horen, dan zouden we kunnen denken dat dit betekent dat we stoppen met leven. De waarheid is: we beginnen dan met leven! Je overgeven aan God betekent niet dat je zonder een doel zal leven. Integendeel, het betekent dat je met een doel begint te leven; het doel dat God voor ons gepland heeft.

Jeremia 29:11 zegt: "Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven."

God zegt dat Hij een plan voor onze levens heeft! We kunnen onze zelfzuchtige verlangens opgeven, onze toekomst in Gods handen leggen, en Hij zal ons dan verder brengen dan we ooit zouden kunnen dromen!

Het boek Jakobus suggereert dat wij ons aan God moeten "onderwerpen" of overgeven. "Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten" (Jakobus 4:7). We zien opnieuw dat God ernaar verlangt dat wij onze levens en plannen voor de volle 100 procent aan Hem overgeven.

Jakobus heeft het niet alleen over een overgave aan God. Hij legt ook het verband met het tweede idee: de duivel weerstaan. Deze twee ideeën gaan hand in hand. Je overgeven aan God is niet eenvoudig en er zal altijd een verleiding blijven bestaan om naar ons eigen, oude bestaan terug te keren. Zelfs Jezus werd verleid om Zijn leven niet aan Gods plan over te geven! Maar wat gebeurde toen? Hij weerstond deze verleiding en de duivel vluchtte van Hem vandaan.

De overgave aan God geeft ons een wapen dat we tegen onze vijand, de duivel, kunnen gebruiken. Zelfs wanneer we verleid worden om onze eigen wil uit te voeren en onze levens op onze eigen manier te leven, zelfs dan zal God ons de macht geven om de duivel te weerstaan, als wij ons aan Hem overgeven.

Leer meer over overgave aan God!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden