Alles over Jezus volgen FAQ

Veel gestelde vragen

Bestaan er goede bronnen voor Christelijk discipelschap? - Bronnen voor discipelschap – Leer hoe je goed materiaal kunt kiezen om een nieuwe Christen te helpen groeien. Ontdek waar je op moet letten en onderzoek enkele opties.

Hoe leed John Wycliffe onder vervolging? - Wat kan ik leren van deze held van het Christelijk geloof? Hoe leed hij onder vervolging en hoe reageerde hij hij erop?

Hoe leed William Tyndale onder vervolging? - Wie was deze belangrijke vertaler van de Engelse Bijbel? Waarom vond hij het nodig dat leken hun eigen Bijbel konden hebben?

Hoe geef ik mij over aan God? - Kan ik de controle over mijn leven aan God overgeven - mijn toekomst in Zijn handen leggen?


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen