Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Ongeduld


Ongeduld - Hoe kun je ongeduld elimineren?
Ik ken een grappig verhaal over een klein meisje dat ongeduldig en rusteloos werd, toen de preek van de voorganger maar geen einde leek te hebben. Op een gegeven moment leunde ze tegen haar moeder aan en fluisterde: "Mama, als we hem nu het geld geven, laat hij ons dan gaan?"

We kunnen allemaal hartelijk lachen over dit schattige verhaal, maar eigenlijk is ongeduld helemaal niet grappig. Ongeduld veroorzaakt onnodige stress, beschadigt relaties en weerhoudt ons van een vreugdevol leven.

Als er iets is waarvan ik denk dat alle mensen op de wereld dit haten, dan is het ergens op moeten wachten. Maar toch is het belangrijk om te begrijpen dat mijn aangeboren haat tegen "wachten" er niet automatisch toe leidt dat ik ongeduldig word. Soms word ik ongeduldig als ik moet wachten, maar soms niet. Dat is goed nieuws, want als wachten er niet automatisch toe leidt dat ik ongeduldig word, dan kan ik hoop hebben dat ik deze ongezonde reactie kan overwinnen.


Ongeduld - Wat is de oorzaak van ongeduld?
Wij hebben het idee dat de wereld moet zijn zoals wij denken dat die moet zijn. Eenvoudig gezegd is ongeduld het gevolg van het feit dat deze ideale voorstelling niet nu meteen werkelijkheid is en dat wij dit als een vertraging ervaren van hoe de wereld werkelijk zou moeten zijn. Ongeduld begint dus als een denkproces en wordt in gang gezet door vertraging. Als ik 's ochtends het idee heb dat ik mijn kinderen op tijd naar school moet brengen, dan word ik ongeduldig naar mijn kinderen toe als zij zich niet snel genoeg aankleden en ons vertrek hierdoor wordt vertraagd. Als ik naar de bank ga met de verwachting dat ik even heel snel wat geldzaken kan afhandelen, dan word ik ongeduldig als de kassière met elke klant in de rij voor me een vriendelijk gesprek aangaat. Mijn overtuiging dat ik iets nodig heb (en niet alleen iets verlang), nu meteen, veroorzaakt mijn ongeduld. Met andere woorden, omdat ik niet meteen krijg wat ik denk nodig te hebben en zo vertraging oploop, word ik ongeduldig.

Hoe belangrijker het voor mij is dat ik bepaalde zaken nu meteen op een bepaalde manier wil hebben, hoe ongeduldiger ik zal worden als dit vertraagd wordt. Als ik op mijn gemak aan een toertocht deelneem, dan word ik waarschijnlijk niet erg ongeduldig als ik voor een gesloten spoorwegovergang moet wachten. Maar als ik mij met mijn zwangere vrouw naar het ziekenhuis haast, omdat zij op het punt staat te bevallen, dan word ik waarschijnlijk heel erg ongeduldig als ik voor een gesloten spoorwegovergang moet wachten. De intensiteit van ons ongeduld vertelt ons hoe graag wij nu meteen onze eigen zin willen hebben en hoe weinig wij op Gods tijdschema voor ons leven vertrouwen.

Regelmatig stop ik 's ochtends op weg naar mijn werk bij een tankstation. Soms moet ik dan in de rij staan. Ook al komt mij dat niet altijd goed uit, toch vind ik het dan niet echt vervelend om te wachten. Maar vanochtend werd ik heel ongeduldig omdat er een lange rij auto's stond te wachten en ik maar liefst twintig minuten vertraging opliep. Mijn ongeduld onthulde mijn overtuiging dat ik op tijd op kantoor moest zijn (niet "wilde zijn") voordat mijn eerste klant binnen zou stappen.

Toen ik vanmorgen ongeduldig werd, koos ik er niet voor om te geloven dat God alles in Zijn handen heeft en dat Zijn plan en Zijn tijdschema altijd het beste zijn. Ik koos er niet voor om op Gods belofte te vertrouwen dat alle dingen aan het goede zullen bijdragen (Romeinen 8:28). Ik kreeg niet meteen wat ik dacht nodig te hebben, en die vertraging maakte mij ongeduldig.

Ik had mijzelf vanmorgen eigenlijk aan die waarheden moeten herinneren, zodat ik beter met mijn ongeduld had kunnen omgaan. Dan had ik iets kunnen zeggen als: "God, ook al wilde ik heel graag op tijd op kantoor aankomen, toch ga ik er gewoon voor kiezen om erop te vertrouwen dat U een goed doel voor deze vertraging hebt en dat Uw tijdschema perfect is."


Ongeduld - De oplossingen
Eenvoudig gezegd bestaat de oplossing voor ongeduld uit het leren vertrouwen dat God bepaalt hoe de gebeurtenissen in deze wereld zich ontvouwen en hoe zij aflopen. In het bijzonder moeten wij erop vertrouwen dat Gods tijdschema en Zijn doel voor alle dingen goed is, zelfs wanneer onze plannen vertraging oplopen. In plaats van te proberen om mensen en dingen te manipuleren om onze doelen te bereiken volgens onze eigen planning, moeten we de goede strijd van het geloof voeren en alle dingen aan God toevertrouwen, ongeacht wat het is en hoe lang het duurt.

Wanneer we ervoor kiezen om onszelf eraan te herinneren dat God goed is en dat Zijn liefde en genade voldoende zijn, dan kunnen wij de afloop van onze dagen aan Hem toevertrouwen, zelfs wanneer wij vertraging oplopen. Na verloop van tijd zullen wij dan ontdekken hoe wij, met Gods hulp, steeds geduldiger worden.


Leer meer!

Met dank aan Bob en Judy Hughes, www.lovefocused.comWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden