Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

In Christus blijven


In Christus blijven – In Christus zijn
“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.” (Johannes 15:4)

In Christus blijven of in Christus zijn, dat kun je bestempelen als een reis. Dit geestelijke avontuur begint met een persoonlijke ervaring met Jezus Christus en blijft voor de rest van je leven voortduren. De verschillende stappen op dit glorieuze pad kunnen pijnlijk zijn, maar leveren een grote winst op, aangezien jij je vroegere, natuurlijke paden moet verlaten om een nieuwe leefwijze te beginnen (2 Korintiërs 5:17). Dit nieuwe pad houdt ook in dat jij je voormalige pad met al zijn egoïsme en verkeerde handelingen ontkent (Romeinen 6:3-5). Maar het bevat ook grote zegens: de aanwezigheid van Jezus Christus en een vreugde die zó groot is, dat die niet met menselijke woorden beschreven kan worden (1 Petrus 1:8). Dit nieuwe leven is slechts in kleine stapjes mogelijk. Er is geloof nodig om naast Jezus Christus te leven, maar niet voor Hem uit te gaan. Maar de mensen die ervoor kiezen zichzelf op dit gebied te trainen, doen dit met de zekerheid dat zij voor altijd zullen samen zijn met Jezus Christus, in Zijn huis, de Hemel (Johannes 3:16 en 14:1-3).


In Christus blijven – Een diepe gemeenschap met Jezus Christus
In Christus blijven betekent niet dat je op het ene moment een relatie met Christus hebt en dan op het volgende moment die relatie plotseling niet meer zou hebben. In Christus blijven is het ervaren van een intieme, hechte relatie met Jezus als jouw Redder. Het is méér dan een oppervlakkige kennismaking.

Het leven van Jezus Christus op aarde was een leven vol beproevingen en lijden (Matteüs 08:20), maar ook van grote vreugde omdat Hij de wil van God de Vader deed (Johannes 15:9-11). Na je eerste ontmoeting met Jezus Christus begin je steeds meer te wandelen zoals Hij wandelde (1 Johannes 2:6). Dit gaat vergezeld van een hart dat geneigd is tot een gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.


In Christus blijven – Dicht bij Hem blijven
In Christus zijn heeft ook betrekking op de Heilige Geest, die overtuigt, troost en communiceert met de volgeling van Christus (Johannes 14, 16). De waarheid die de gelovige van de Heilige Geest zal leren is altijd dezelfde waarheid die Jezus Christus tot Zijn volgelingen sprak, toen ze met Hem op deze aarde wandelden (Johannes 16:13-15).

Deze onzichtbare leiding gaat verder dan woorden en zelfs uiterlijke handelingen. De volgeling van Christus, die de leiding en de raad van de Heilige Geest hoort, kent een intimiteit die alle menselijke bewoordingen te boven gaat. Deze nabijheid leidt tot een vruchtbaar leven met zowel innerlijke als uiterlijke manifestaties. De voortgebrachte vruchten zijn geschenken van dit leven met de Heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Jezus Christus vergeleek “in Hem zijn” met de verbinding van een wijnrank met de belangrijkste wijnstok (Lucas 13 en Johannes 15). Vanuit deze wijnstok (Jezus Christus) komt de enige ware, geestelijke voeding en het eeuwige leven. De rank die het op eigen houtje probeert en liever snoep heeft dan geestelijk voedsel, zal niet groeien en zal geen geestelijke vruchten voortbrengen (Johannes 15:2, 6). De rank die geestelijk voedsel ontvangt, groeit en bevordert de verdere groei van de wijnstok. Deze rank ontvangt zelf een leven gevuld met "de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat" (Filippenzen 4:7).


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden