Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Gods wil kennen


Gods wil kennen - Inzichten van George Müller
Hoe kunnen we Gods wil kennen? George Müller (1805-1898), een Engels evangelist en filantroop, was op dit gebied hoog (maar nederig) begaafd. Müller was een gelovig en biddend mens. Hij stichtte weeshuizen in Bristol en hij was de oprichter van het "Scriptural Knowledge Institution for Home and Abroad". Hier volgen enkele prachtige teksten uit zijn verhandelingen.


Gods wil kennen - Hoe kan ik weten wat Gods wil is?
Het kennen van Gods wil is de sleutel tot ons gebedsleven, onze geestelijke groei en het dragen van goede vruchten in onze individuele levens. Hier volgt hoe George Müller dagelijks begon met het onderscheiden van Gods wil:

  • Allereerst streef ik ernaar om mijn hart in een zodanige toestand te krijgen, dat dit geen eigen wil meer heeft over het betreffende onderwerp. Negentig procent van de problemen die mensen hebben bevindt in deze fase. Negentig procent van alle moeilijkheden wordt overwonnen, wanneer onze harten bereid zijn om Gods wil uit te voeren, wat die dan ook mag zijn. Wanneer iemand zich werkelijk in deze toestand bevindt, dan is het gewoonlijk slechts een korte stap naar de kennis van Zijn wil.
  • Nadat ik dit gedaan heb, laat ik het resultaat niet zomaar over aan gevoelens of eenvoudige indrukken. Als ik dat zou doen, kan ik openstaan voor bedrieglijke waanbeelden.
  • Ik zoek de Wil van de Geest van God door middel van, of in verband met, het Woord van God. De Geest en het Woord moeten worden gecombineerd. Als ik mij alleen tot de Geest wend, zonder het Woord, dan stel ik mezelf eveneens bloot aan waanbeelden. Als de Heilige Geest ons daadwerkelijk leidt, dan zal Hij dit in overeenstemming met de Schriftteksten doen, nooit in strijd met de Schriftteksten.
  • Vervolgens overweeg ik wonderlijke omstandigheden die met Gods voorzienigheid te maken hebben. Deze zijn vaak een duidelijke indicatie van Gods wil in relatie tot Zijn Woord en Geest.
  • Ik vraag God in gebed om Zijn wil aan mij correct te openbaren.
  • Kortom: door middel van gebeden tot God, de bestudering van het Woord en overpeinzing kom ik tot een zorgvuldig oordeel, zo goed als dat binnen mijn vermogens en mijn kennis ligt. Als mijn verstand hierin vrede vindt, en hierin nog steeds vrede heeft na dit hele proces twee tot drie keer herhaald te hebben, dan ga ik op dit pad verder. Ik heb ontdekt dat deze methode altijd de meest effectieve manier is, van onbenullige zaken tot de belangrijkste vraagstukken.


Gods wil kennen - De sleutel tot alle dingen!
Christus leerde ons dat het kennen van Gods wil en een leven in gehoorzaamheid aan die wil de sleutel is tot alle dingen! God is de pottenbakker; wij zijn de klei. God houdt ons draaiende op Zijn pottenbakkerswiel. Hij geeft ons steeds weer een nieuwe vorm, terwijl Hij onze levens met Zijn tranen wast om ons meer als Christus te maken, zodat Hij ons voor Zijn wil kan gebruiken. Geef je dagelijks over. Hou je klei nat, door middel van dagelijkse gebeden - gebeden die in overeenstemming zijn met Zijn wil.


Vervolg je zoektocht!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden