Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Jezus volgen


Jezus volgen – Wat betekent dat?
Jezus volgen klinkt zo gemakkelijk, maar het is enigszins een verwarrend idee. Het volgen van Jezus bestaat uit:

  • Het verlangen om Hem te volgen
  • Vertrouwen/geloof hebben in Jezus en wie Hij is
  • Het aanvaarden van de offergave van het eeuwige leven dat Hij ons aanreikt.
Zo gemakkelijk is het. Zodra we dat doen, stemmen we ermee in dat wij onszelf aan Jezus overgeven en onderwerpen, dat wij onze levens naar Zijn voorbeeld modelleren en dat wij onze relatie met Hem voorrang geven boven onze eigen wil en verlangens. Jezus volgen is een levensveranderende toewijding die zeer serieus genomen moet worden. Maar wat betekent dit alles dan?

Jezus volgen is het nemen van een persoonlijke, individuele beslissing. Het is een keuze die ieder mens wordt gegeven en die ieder mens in geloof moet maken. Jezus volgen heeft niets met godsdienst te maken, omdat verschillende kerkgenootschappen en godsdiensten ons vertellen dat er tientallen verschillende manieren zijn waarop we Hem kunnen volgen. Het begrip "volgelingen van Jezus Christus" wordt het meest met het Christendom geassocieerd, maar Jezus was nooit bedoeld voor slechts een beperkte groep mensen. God wilde dat iedereen, in alle landen en volken, Zijn Zoon zou aanvaarden.


Jezus volgen – Wat betekent het om Hem te aanvaarden?
Hoe is het mogelijk om Jezus te volgen? Wat betekent het om Zijn Zoon te aanvaarden en hoe kunnen we dat doen? De enige manier is door alles wat we hebben op te geven (ongeacht onze nationaliteit, ons geslacht of onze afkomst) aan Degene die Zichzelf voor ons heeft opgegeven. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.” (Johannes 3:16-17)

Heb jij werkelijk ooit zo veel van iemand gehouden, dat je bereid was om alles voor hem of haar te doen? Velen onder ons zouden zeggen dat we dat inderdaad wel ooit gedaan hebben. Maar Jezus zei het niet alleen, Hij bewees het ook. Hij betaalde de grootst mogelijke offergave. Jezus gaf Zijn leven voor ons. Het enige dat Hij als wederdienst wil, is dat wij Hem volgen. In Johannes 8:12 zegt de Schrift: “Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’”

Is jouw leven een puinhoop? Heb jij het gevoel dat je in een eeuwige duisternis zonder hoop leeft? Ben jij bereid om je zelfvernietigende leefstijl aan Hem over te geven en Hem te volgen? Als je antwoord op deze vragen "ja" is, dan heb jij de gelegenheid om alles aan Hem over te geven. Hij kan jou naar een leven leiden dat beter, gezegend en met hoop gevuld is.


Jezus volgen – Kan ik een discipel zijn?
Wanneer je de beslissing hebt genomen om Jezus te volgen, kun je één van Zijn discipelen worden. Het woord "discipel" betekent feitelijk "leerling" of "volgeling". Je denkt misschien dat je niet goed genoeg bent of dat je het gewoon niet waard bent om een discipel van Jezus te worden. Maar de Bijbel vertelt ons dat Hij van ons allemaal even veel houdt, zoals Petrus ons vertelt in Handelingen 10:34-36: “Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.”

Jezus volgen betekent niet dat we nooit problemen zullen hebben. Sterker nog, een groot aantal volgelingen van Jezus had te lijden onder enorme vervolgingen. Paulus besprak dit in 2 Korintiërs 12:8-10. Hij zei: “Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.”

God kan Zijn macht, Zijn erbarmen en Zijn oppermachtige genade juist in de zwaarste tijden zichtbaar maken. En Hij zegt dat beproevingen ons sterker zullen maken. Maar als Zijn volgelingen hebben we nu Jezus, die ons helpt, ons leidt en ons troost in onze moeilijke tijden - groot en klein. Het volgen van Jezus schenkt ons een rust en beloningen die ons verstand te boven gaan.

Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden