Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Wees stil en weet dat Ik God ben


Wees stil en weet dat Ik God ben – Waar komt die zin vandaan?
“Wees stil en weet dat Ik God ben!” is het eerste deel van Psalm 46:11. Het woord stil komt uit het Hebreeuws en betekent "loslaten" of "laten gaan". De betekenis hiervan kan het best begrepen worden als "jezelf toestaan om jezelf los te laten". Met andere woorden: we moeten een toestand zien te bereiken, waarin we bereid zijn om onszelf aan God te onderwerpen en erkennen dat Hij als oppermachtige Heerser alles in Zijn hand heeft.

Wanneer wij ons ervan bewust worden dat we werkelijk niet in staat zijn om het leven te beheersen, kunnen we onze wil aan die van God overgeven. Eindelijk kunnen we dan zeggen dat we op Hem vertrouwen. Dat zal de deur voor ons openen, zodat we de volledigheid kunnen ervaren van alles wat God voor ons wenst en voor ons in petto heeft. Hij is tenslotte onze Schepper en Hij heeft een perfect plan voor ons, als we Hem dit maar laten orkestreren.


Wees stil en weet dat Ik God ben – Hoe kunnen we weten dat het God is?
“En weet dat ik God ben” geeft aan dat het te maken heeft met een herkenning, een erkenning en het beantwoorden van God. Op de eerste plaats moeten we weten dat God inderdaad God is, het enige Almachtige Wezen dat de hele hemel en aarde heeft geschapen (Genesis 1:1).

We kunnen Hem kennen door een hechte relatie met Hem te hebben. Die relatie verkrijgen we niet door veel over Hem te weten, maar door Hem persoonlijk te leren kennen door te luisteren naar wat Hij zegt (in Zijn Heilige Woord, de Bijbel), door de dingen te erkennen die Hij in onze levens doet en door middel van Zijn Heilige Geest, die is gekomen om ons te leiden en te troosten. In Johannes 14:26, zegt Jezus: “Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb”.

Als we de Bijbel lezen, dan zullen we de manieren herkennen waarop God tot ons spreekt, wat voor dingen Hij tot ons zegt en wat de genadige liefde is die Hij ons biedt.

God is:

  • Alwetend – Hij weet alles
  • Alom aanwezig – Hij is op elk moment universeel aanwezig
  • Almachtig – Hij heeft de macht om alles te doen
  • Heilig, trouw en oppermachtig
  • Oneindig – Hij is onmeetbaar en eeuwig


Wees stil en weet dat Ik God ben – Hoe gaat het verder?
“Wees stil en weet dat Ik God ben; hoog boven aarde en volkeren verheven!” Het woord "verheven" betekent inderdaad "verhoogd" of "opgestegen". Het geeft ook aan dat Hij verheerlijkt of zeer gewaardeerd wordt. Dit vers vertelt ons dat de hele wereld zich ooit zal verheffen om de Heer te verheerlijken.

Romeinen 14:11 zegt: “Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.” En over de beloofde terugkeer van Jezus Christus zegt Openbaring 19:16: “Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN.”


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden