Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Op God vertrouwen


Op God vertrouwen - Is dat mogelijk?
Is het logisch om op God te vertrouwen? Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Steeds als deze vragen gesteld worden is het antwoord "Ja". Er zijn tijden in onze levens waarin de weg die voor ons ligt onzeker lijkt; wanneer de antwoorden waarnaar we op zoek zijn ons blijven ontglippen. Zolang als we afhankelijk zijn van ons eigen begrip en onze eigen rede zal ons geloof altijd wankelen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk: "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen" (Jesaja 55:8-9). We zijn zo dierbaar voor God dat Zijn hoogste gedachten over ons gaan; zij zijn ontelbaar (Psalm 139:17-18).

De wetenschap dat God onze liefdevolle Hemelse Vader is maakt het gemakkelijker om de controle over onze levens aan Hem over te dragen. Reneé is een jonge moeder met een klein zoontje. Jarenlang moest zij toezien hoe haar huwelijk uiteenviel. Ze probeerde zelfhulpcursussen en therapie. Hoewel beide zaken haar een kleine hoeveelheid vrede wisten te brengen, bleef ze moedeloos en vreesde ze voor haar toekomst en die van haar zoon.

In haar wanhoop ging Reneé op zoek naar hulp en advies van Degene die haar het beste kent. "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5). Hoewel haar problemen niet van de ene op de andere dag verdwenen, vertrouwde Reneé nu op haar Beschermer en Verlosser, die trouw is en Zijn beloften nakomt. We vinden vrede wanneer we op God vertrouwen, en niet op de mens.


Op God vertrouwen - Het onmogelijke geloven
Er zullen tijden aanbreken waarin ons geloof in God van ons vereist dat we in het onmogelijke geloven. Sara en Maria hadden beiden met onmogelijke omstandigheden te maken. Ook al was Sara onvruchtbaar en 90 jaar oud, toch werd zij zwanger. Zij vervulde hiermee Gods belofte en eed (Hebreeën 6:17-18). Abrahams nakomelingen zouden zich tot ontelbare miljoenen vermenigvuldigen. Gods belofte brengt hoop.

Jesaja 7:14 werd vervuld toen Maria door de Heilige Geest zwanger werd (Lucas 1:31-32). Via een onschuldig meisje kwam de Redder van de mensheid de wereld binnen. In alle gevallen vereist een vertrouwen in God dat we antwoorden moeten verwachten die oneindig en eeuwig zijn; dat we geloven dat alles mogelijk is.


Op God vertrouwen - Maak het persoonlijk
Ons vertrouwen in God wordt versterkt wanneer we Jezus in onze levens uitnodigen. Door te aanvaarden dat Gods wegen veel beter zijn dan de onze kunnen we loslaten wat we zelf niet kunnen manipuleren of garanderen: onze toekomst. Wanneer we ervoor kiezen om de leiding over te geven aan Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan geeft ons dat vrede en zekerheid.

Vertrouwend op God, via Zijn Zoon, kunnen we zeggen: "Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven." (Galaten 2:20)


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden