Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Overgave aan God


Overgave aan God - Wat betekent deze term werkelijk?
Overgave aan God... dat is een term die je misschien wel ooit gehoord hebt, maar wat betekent dat eigenlijk? Overgave is geen woord dat vaak met positieve acties wordt geassocieerd. "Geef je over, in de naam van de wet!" betekent tenslotte in het algemeen dat iemand in de problemen zit. En we weten dat een overgave in een veldslag een teken is dat de hoop op de overwinning is opgegeven.


Overgave aan God - Als ik dat doe, wat geef ik dan op?
Als we ons aan God overgeven, wat geven we dan op? Betekent dit dat we de overwinning in ons leven opgeven, net zoals een overgave in een oorlog de overwinning aan de vijand geeft? Houdt God een pistool tegen ons hoofd en dwingt Hij ons om Hem alles te geven wat we hebben, zoals als een bandiet of een overvaller zou doen? Laten we voor de zekerheid stellen dat er inderdaad mensen zijn die bereid zijn om God op deze manier voor te stellen, vooral als er een eigenbelang bij betrokken is. Maar wanneer het aankomt op het ware karakter en de ware aard van God, dan ontdekken we al snel hoe verkeerd dit beeld is.

Overgave betekent het opgeven van eigendomsrechten, het loslaten van de controle over de dingen die wij als ons eigendom beschouwen: ons bezit, onze tijd, onze "rechten". Wanneer we ons aan God overgeven, dan erkennen we eenvoudigweg dat de dingen die wij "bezitten" feitelijk van Hem zijn. Hij is de Gever van alle goede dingen. We zijn opzichters van Zijn eigendom. In die rol zijn wij verantwoordelijk voor de zorg voor alle dingen die God ons heeft gegeven. Maar door ons over te geven aan God geven we toe dat Hij uiteindelijk alles onder controle heeft, inclusief onze huidige omstandigheden. Overgave aan God helpt ons om al die dingen los te laten, die ons hebben afgehouden van de beste dingen van God voor onze levens. Door ons aan God over te geven kunnen we al die dingen laten varen, die ons ervan hebben weerhouden om Gods wegen op de eerste plaats te stellen.


Overgave aan God - Een keuze voor Adam en Eva
In het begin plaatste God Adam en Eva in de hof van Eden. Hij gaf hen alles wat ze nodig hadden. Alles wat goed was om te eten was voor hen beschikbaar en binnen handbereik. Dat wil zeggen, alles behalve één boom: de boom van de kennis van goed en kwaad. Vervolgens komt de slang het verhaal binnen, degene die we nu herkennen als Satan. De eerste stap van de slang, uitgekookt en misleidend in al zijn wegen, was om het Woord van God in twijfel te trekken toen hij tegenover Eva suggereerde: "Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?" Zoals we allemaal weten, is de suggestie dat de verboden vruchten misschien helemaal niet verboden zijn bijna hetzelfde als een vrijbrief. Alleen een wijs mens zal de mogelijke gevolgen van het toegeven aan verleidingen betwijfelen.

Wat nu als Adam en Eva wijs genoeg waren geweest om het bedrog te herkennen? Wat als zij de keuze hadden herkend die hen werd voorgehouden en zij, in plaats van te twijfelen aan Gods Woord, ervoor hadden gekozen om God te gehoorzamen? Wat als zij zich hadden gerealiseerd dat God gehoorzaamd moet worden, zelfs als Zijn gebod voor hen misschien niet helemaal logisch leek? Maar merk op dat God feitelijk niet het volgende tegen Adam en Eva zei: "Je mag niet van de boom van de kennis van goed en kwaad eten." Nee, we zien in Genesis 2:16-17 een keuzemogelijkheid (om deze te verduidelijkingen gebruiken we hier de Lutherse vertaling): "En God de Heer gebood den mens, zeggende: 'Gij zult eten van allerlei bomen in den hof, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads zult gij niet eten; want op welken dag gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.'" [nadruk toegevoegd]


Overgave aan God - Een keuze voor ons allen
Adam en Eva hadden de keuze gekregen om zich aan God te onderwerpen toen Hij zei: "gij zult niet" in plaats van "gij mag niet". De vrucht van deze boom is geen vrucht die we met grote waarschijnlijkheid in de groente- en fruitafdeling van onze supermarkt zullen kunnen vinden, maar deze was veeleer een voorstelling van het alternatief dat door God werd aangeboden. Zouden Adam en Eva Hem moeten vertrouwen en gehoorzamen, om later een grotere beloning te kunnen oogsten, of zouden zij moeten toegeven aan de verlangens in hun harten, om deze nu meteen te bevredigen? Als zij ervoor hadden gekozen om de hunkering in hun harten aan God over te geven, dan hadden wij mogelijk al een eeuwig leven op een perfecte aarde gehad, hier en nu. Maar tragisch genoeg kozen Adam en Eva niet voor deze weg. En vanwege die eerste ongehoorzaamheid zijn onze harten elke generatie steeds meer geneigd om zelfzuchtig te zijn (bekijk het bewijs eens dat in hoofdstuk 4 van Genesis wordt geleverd, wanneer Kaïn, de eerste mens die uit een vrouw werd geboren, zijn eigen broer vermoordt. Hoe snel de corruptie optrad!).

Maar voordat je beslist om Adam en Eva de schuld te geven van elk probleem in de geschiedenis, is het belangrijk om te bedenken dat wij allemaal dezelfde keuzemogelijkheid hebben gekregen. Het verschil is slechts dat Adam en Eva de eersten waren die het verknalden.


Read Overgave aan God Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden