Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Christelijke bediening


Christelijke bediening - Dienen met liefde
In Christelijke bediening kunnen wij als gehoorzame Christenen zowel God als mens dienen. Een Christelijk dienaar draagt door middel van liefdevolle handelingen zorg voor God en mens. Omdat God zoveel van ons houdt, zouden wij ook elkaar moeten liefhebben (1 Johannes 4:11).


Christelijke bediening - Een persoonlijke getuigenis
Mijn Christelijke bediening begon met Jezus Christus. Jezus Christus is de eerste persoon waar ik werkelijk van hield. Ik wist niet wat ware liefde was tot de dag waarop ik mij realiseerde dat Jezus eerst van mij hield. Hij is de eerste persoon die ooit echt met een "pure liefde" van mij heeft gehouden. En nu, nu ik Hem steeds beter leer kennen en daardoor steeds meer over Zijn liefde ontdek, probeer ik mijn best te doen om Hem te imiteren. Ik probeer Hem, en alles dat als Zijn evenbeeld is, lief te hebben.

Ik dacht altijd dat liefde een emotie of een impuls was. Nu begrijp ik dat het een beslissing is. Het is de beslissing om in iedere situatie onzelfzuchtig te zijn. Liefde is vreugde; liefde is een vreugde die niet door omstandigheden wordt beïnvloedt. Liefde is vrede; liefde is het volledig ontbreken van strijd en gekibbel binnen een relatie. Liefde is geduld; liefde is tevreden zijn met gewoon wachten. Liefde is vriendelijk; liefde wil nooit kwetsen. Liefde is goed; liefde heeft moreel perfecte bedoelingen. Liefde is geloof; liefde is trouw, ongeacht hoe de situatie eruit ziet. Liefde is zachtmoedig; liefde geeft zich over en dient. Liefde is gematigd; liefde heeft geen zelfzuchtige honger. Ik heb lief door ernaar te streven om in elke situatie en in elke omgang met anderen vreugdevol, vredig, geduldig, vriendelijk, goed, trouw, zachtmoedig en gematigd te zijn (Galaten 5:16-26).

Maar, hoe hard ik ook probeer om lief te hebben, mijn diepste aard heeft de neiging om niet lief te hebben. Het is mijn natuur om egoïstisch te zijn (Efeziërs 2:2-3). De bevrediging van mijn vleselijke verlangens is boven elke andere overweging natuurlijk en aantrekkelijk (1 Korintiërs 2:14). Daarom moet ik mezelf overwinnen en er doelgericht voor kiezen om onzelfzuchtig te zijn. Het is hypocriet om wel te praten over de Christelijke leer, maar niet op een Christelijke manier lief te hebben. Hypocrisie is een bewust bedrog en opzettelijk egoïsme en is daarom in strijd met God (Titus 1:16). Het actief praktiseren van hypocrisie is dus in strijd met de Christelijke bediening. God wil dat wij in daad en in waarheid liefhebben (1 Johannes 3:18).

Mijn Christelijke bediening bestaat daarom uit het liefhebben van zowel God als mensen en om mijzelf te ontkennen (Marcus 12:29-31; Lucas 9:23). Ik hoop dat ik er uiteindelijk voor zal kiezen om altijd liefdevol te reageren, terwijl ik door Jezus word veranderd, totdat liefhebben het enige zal zijn waartoe ik in staat ben (2 Petrus 1:4).


Christelijke bediening - Het goede nieuws delen
De grootste zegen van de Christelijke bediening is het delen van de liefde van Jezus Christus met anderen; hen leren over echte liefde - Gods liefde - die zo volkomen aan ons bewezen werd door de onzelfzuchtige dood van Christus aan het kruis voor onze zelfzuchtige opstand tegen God (1 Johannes 4:9-10). Werkelijk, het verkondigen van de dood en opstanding van Christus aan anderen is deelnemen aan de dood en opstanding van Christus, de grootste liefdesdaad in de geschiedenis (Romeinen 10:9-11)!


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden