Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Dienaar van God


Dienaar van God - Het verhaal van Paulus
Paulus was een waar dienaar van God. De laatste brief die wij van Paulus hebben ontvangen, de tweede brief aan Timoteüs, werd in een Romeinse gevangeniscel geschreven. De executie van Paulus was ophanden en Paulus spoorde Timoteüs aan om het werk in de bediening in geloof en vol ijver voort te zetten. Hij schreef:

    "Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen." (2 Timoteüs 4:1-5)


Dienaar van God - De uitdaging voor Timoteüs
Na deze instruerende en uitdagende woorden voor Timoteüs legde Paulus zijn laatste gedachten vast: een bezinning op zijn levenswerk als dienaar van God. Deze woorden zijn voor elke gelovige als een vuurtoren. Zij schijnen helder in onze duistere wereld om ieder van ons veilig naar huis te leiden. Ieder kind van God zou bereid moeten zijn om deze woorden tegen elke mogelijke prijs te kunnen uitspreken.

    "Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden." (2 Timoteüs 4:6-7)
Het ergste dat mij zou kunnen overkomen aan het einde van mijn leven, is dat ik terug zou kijken en zou zeggen: "Ach, had ik maar...". Had ik maar betere keuzes gemaakt. Had ik maar een beter leven geleid. Hoe droevig zou de wetenschap zijn dat ik mijn keuzes nooit meer zou kunnen veranderen en dat mijn keuzes geen eeuwige waarde bleken te hebben?


Dienaar van God - De goede strijd
Toen Paulus terugblikte op zijn leven als dienaar van God, kon hij zeggen: "Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden". Niet lang nadat hij deze woorden had opgeschreven, eindigde het leven van Paulus op deze aarde. Maar hij bevond zich meteen in de aanwezigheid van de Heer, want hij had ons al verteld dat het verlaten van het lichaam hetzelfde is als je intrek nemen bij de Heer (2 Korintiërs 5:8). Er kan geen twijfel over bestaan dat Paulus, toen Hij Jezus zag, aan Zijn voeten neerviel. Ik kan mij voorstellen hoe Jezus Zich neerbuigt, hem bij de arm neemt en hem ophelpt, hem naar Zich toetrekt en met een glimlach op Zijn gezicht zegt: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." (Matteüs 25:21)

Als er ooit enige twijfel had bestaan in het hart of in de gedachten van Paulus of zijn leven voor Christus wel alles waard was wat hij had verloren, wat hij had opgeofferd en waaronder hij had geleden, dan werd die vraag op dat moment beantwoord. Kan er een grotere beloning bestaan dan onze Heer horen zeggen: "Goed gedaan!" ?


Dienaar van God - Goed gedaan!
Ben jij een waar dienaar van God? Ben ik dat? Ooit zullen we allemaal voor Jezus komen te staan. Voor sommigen onder ons zal dat heel spoedig zijn. Voor anderen ligt dat moment mogelijk nog vele jaren in het verschiet. Maar die dag komt eraan. Wanneer jij op je leven terugkijkt, kun jij dan de woorden van Paulus herhalen? Wanneer jij voor Jezus zult staan, zul jij Hem dan horen zeggen: "Goed gedaan!" ?

De beslissingen die jij en ik vandaag nemen zullen de afloop bepalen. Wat weerhoudt jou ervan om God vrij te dienen? Welke principes moeten wij vandaag in onze levens toepassen, zodat wij vrij zijn om Hem te dienen? Welke dingen vinden wij belangrijker dan Jezus? Er bestaat geen grotere vrijheid dan een leven als dienaar van God!

Als jij op zoekt bent naar een manier om je nieuwe vrijheid als dienaar van God te beleven, dan kunnen wij je aanbevelen om een kind te sponsoren via een degelijke Christelijke bediening. Als jij je hiertoe geroepen voelt, bezoek dan onze vrienden van Compassion Nederland eens.

Leer meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden