Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Bronnen voor discipelschap

QUESTION: Bestaan er goede bronnen voor Christelijk discipelschap?

ANSWER:

De juiste bronnen voor Christelijk discipelschap kunnen je programma maken of breken. Of je nu iemand "één op één" helpt, een huisgroep leidt of anderen als mentor bijstaat, de volgende fundamentele punten zijn belangrijk wanneer je studiemateriaal kiest.
  • Een nauwkeurig Evangelie: 1 Korintiërs 15:3-4 geeft ons de drie hoofdpunten van het Evangelie: “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.” Het is wijs om allereerst om een geloofsbelijdenis te vragen van bedieningen of uitgevers van studiemateriaal dat je overweegt te gebruiken, zodat je zeker kunt weten dat het materiaal een correcte weergave is van de Bijbelse leer.
  • Een nuttige gids: Geeft het studiemateriaal praktische richtlijnen voor het Christelijke leven? Veel nieuwe Christenen moeten eerst de basisprincipes te horen krijgen, voordat ze Bijbelstudies ondernemen die de diepte in duiken. Als je dus een nieuwe Christen bijstaat in zijn of haar groei, ga dan op zoek naar materiaal dat een inleiding tot het Christendom biedt en dat een tempo volgt dat volgens jou effectief zal zijn voor degene die je probeert te helpen.
  • Geschikte lengte en doel: Hoe lang zal jouw discipelschap-programma duren? Kies studiemateriaal dat goed aansluit bij de beschikbare tijdsperiode en het doel van je groep.
Hier volgen enkele online bronnen voor discipelschap die wij van harte aanbevelen:

Online Bijbels zoals onze eigen chronologische Bijbel met uitleg en leesplan kunnen nieuwe Christenen of zoekenden enorm helpen.

Bijbelstudies onder begeleiding zijn eveneens (gratis!) online beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de cursus Waarom Jezus? en de Startersbijbel

Een goede onderbouwing van het Christelijke geloof is online gezet door de Stichting Agapè i.s.m. Josh McDowell Ministries op de website Over Geloof.

Online artikelen over het Christelijke geloof en de Christelijke levensbeschouwing kunnen ook heel handig zijn. Kijk bijvoorbeeld eens op onze eigen websites AllAboutGOD.com en GotQuestions.org voor een groot bereik aan onderwerpen bekeken vanuit een Christelijk standpunt.

Maar vergeet vooral niet de echte wereld binnen te stappen! Maak gebruik van het bronmateriaal dat verkrijgbaar is in de Christelijke boekhandels, dat wordt aangeboden door je eigen gemeente en dat wordt aanbevolen door volwassen Christenen om je heen.

Leer meer over Christelijk discipelschap!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden