Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

De definitie van discipelschap


De definitie van discipelschap – Wat is dat?
Het letterlijke antwoord op deze vraag is: “Een leerling zijn”. Het woordenboek "Dictionary.com" omschrijft discipelschap als:

  • Iemand die leert over of een aanhanger is van de leer van een ander.
  • Iemand die zich aansluit bij of helpt bij het verspreiden van de leer van een ander.
  • Iedere volgeling van een ander mens of van een andere visie.
“Discipel” is een woord dat je niet in een alledaagse context zult terugvinden, maar in Christelijke kringen wordt het vaak gebruikt. Je kunt daar uitspraken horen als “geroepen zijn om een discipel van Christus te zijn”, “maak van alle volken discipelen” of “leven als een discipel”. Dit kan intimiderend overkomen, en mensen die nog op zoek zijn naar God, maar niet veel tijd in een gemeente hebben doorgebracht, kunnen hierdoor verward worden.

Op één of andere manier zijn wij allemaal al discipelen. Misschien niet van Christus, of van het Christelijk geloof, maar we zijn allemaal volgelingen van iets of iemand. Dat kan je favoriete schrijver zijn, je grote sportidool of gewoon iemand uit je dagelijkse leefomgeving waar je naar opkijkt. Op welke manier je het ook bekijkt, volgelingen zijn we allemaal.

In de Bijbel luidt Jezus’ laatste gebod als volgt: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Matteüs 28:19). De Kerk heeft dit gebod ter harte genomen, maar wat betekent het voor nieuwkomers? Wat betekent het om een discipel van Jezus te zijn, of zelfs om van anderen discipelen te maken?


De definitie van discipelschap – Een verandering van binnenuit
Het belangrijkste kenmerk van Christelijk discipelschap is dat wij niet enkel geroepen zijn om te leren over Jezus’ wijsheid, maar ook om het in praktijk te brengen. Een volgeling die zijn of haar leven baseert op Jezus’ leer is als iemand die “bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde” (Lucas 6:48). Wanneer we voor het eerst ons geloof belijden en Christus vragen om onze Redder te zijn, dan zal hij ons van binnenuit veranderen, ons leren Zijn Woord te begrijpen en ons het verlangen geven om Zijn Woord in praktijk te brengen.

Deze verandering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hier volgen een aantal voorbeelden van onze innerlijke transformatie door God:

  • Wanneer we Gods Woord lezen, leren we over Jezus en over hoe hij leefde. We leren begrijpen wat het betekent om als Jezus te leven. Hij wordt in alles onze eerste prioriteit (Marcus 8:34-38).
  • We leren te luisteren naar de Heilige Geest, die in ons leeft. Hij helpt ons verleidingen te weerstaan en beproevingen te doorstaan (Efeziërs 6:10-18).
  • We beginnen onze gedachten, daden en woorden te begrijpen en vergelijken ze met de Bijbel. We willen het Woord niet enkel horen, maar het ook beleven en uitvoeren. (Jakobus 1:22)
  • We leren wat het betekent om “in Christus te blijven”. Wanneer we dat doen, zal de Heilige Geest goede vruchten in onze levens voortbrengen – liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze dingen kunnen wij niet zelf voortbrengen, maar worden ons door de Heilige Geest gegeven; de verandering van binnenuit. (Galaten 5:22-23)
  • We beginnen anderen lief te hebben door middel van onze daden (Johannes 13:35).
  • We willen ons geloof met anderen delen en ongelovigen te vertellen over de veranderingen die Jezus in onze levens heeft doorgevoerd. (1 Petrus 3:15)
Hoewel het waar is dat wij, wanneer we Christenen worden, geroepen zijn om anderen te bekeren, mogen we niet vergeten dat het discipelschap altijd ergens moet beginnen. Niemand wordt zomaar een discipel. God kent onze harten en begrijpt dat we heel kleine stapjes zullen moeten zetten om onze doelen te bereiken. Laat je dus niet afschrikken door het gebod om “discipelen te maken”. Laat dat jou niet beletten om Jezus op te zoeken en Zijn volgeling te worden.

Onthoud dat we met Gods kracht zoveel meer kunnen bereiken dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. “Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.“ (Psalm 9:11). Geloof is wat een Christen een Christen maakt. Geloof in God zal ons de kracht geven om Zijn discipelen te worden en om nog meer discipelen te maken door anderen naar dit geloof te leiden.

Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden