Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

William Tyndale

QUESTION: Hoe leed William Tyndale onder vervolging?

ANSWER:

William Tyndale werd in 1494 dicht bij de grens met Wales geboren. Hij had een opleiding aan Oxford en Cambridge genoten en begon later met het vertalen van de Bijbel naar het Engels. In zijn woonplaats ging Tyndale graag discussies aan om zijn overtuigingen te verdedigen. De plaatselijke geestelijkheid, die hem in zijn huis bezocht om met hem te dineren, werd zijn constante kritiek op hun leer al snel beu. Ze werden zelfs zo moe van zijn commentaar, dat zich in hun harten een wrok jegens hem begon op te bouwen.

Tyndale begreep dat leken zelf de gelegenheid zouden moeten hebben om Gods Woord te lezen, zodat zij zelf konden ontdekken wat de waarheid is. De geestelijkheid hield de Schriftteksten verborgen en stelde ze niet beschikbaar voor gebruik door hun congregaties. God gaf William Tyndale de wijsheid om een begin te maken met de vertaling en de druk van een Engelstalig Nieuwe Testament.

Het drukwerk begon in 1525 in Keulen, in Duitsland, maar werd door een wettelijk verbod een halt toe geroepen. Het drukken van zijn werk werd daarna in 1526 in Worms, ook in Duitsland, voltooid. Later vertaalde Tyndale ook het Oude Testament. Zijn vertalingen hadden een grote geestelijke invloed op de godvruchtige leken in die tijd.

Tijdens zijn leven en zijn werk voor de Heer werd Tyndale heel vaak lastig gevallen, bespot en bedreigd door de geestelijkheid en hun helpers. Uiteindelijk wist Henry Philips hem door middel van een list uit zijn huis in Antwerpen te lokken, waarna hij door agenten werd gearresteerd. Hij werd in 1530 in Augsburg door een verordening van Karel V van het Heilige Roomse Rijk veroordeeld. Op 6 Oktober 1530 werd William Tyndale in Vilvoorde, even buiten Brussel, aan een paal gebonden, door de beul gewurgd en vervolgens in brand gestoken, omdat hij Gods werk had uitgevoerd. Men zegt dat Tyndale, toen hij op het punt stond de Heer te ontmoeten, luid uitriep: "Heer! Open de ogen van de koning van Engeland!"

Leer meer over de vervolging van Christenen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden