Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Stem van de martelaren


    Dit artikel verstrekt slechts informatie. Het wordt niet ondersteund door de "The Voice of the Martyrs" bediening, die kan worden gevonden op www.persecution.net en www.persecution.com, en is hier op geen enkele wijze aan verbonden.

Stem van de martelaren - Een dramatisch getuigenis van trouwe Christenen
"Voice of the Martyrs" ("Stem van de martelaren") is een organisatie die afgrijselijke voorbeelden van Christelijke vervolging over de hele wereld documenteert. Zij laten zien dat Christelijk martelaarschap niet slechts een fenomeen van de 1e eeuw was. Dramatisch genoeg levert het Christelijk martelaarschap nog steeds overtuigend bewijs voor het Christelijk geloof.


Stem van de martelaren - De vroege martelaren: getuigen van het leven van Jezus
Hoewel Christelijke vervolging in de 21ee eeuw nog steeds doorgaat, is de stem van de martelaar uit de 1e eeuw nog steeds het meest treffende bewijs dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus geen door de mens verzonnen bedrog was, dat door een groep discipelen in elkaar zou zijn gezet. Omdat de apostelen en vele andere vroege discipelen ooggetuigen waren van het leven van Jezus, was hun verhaal niet slechts gebaseerd op een godsdienstig geloof, maar op feitelijke historische gebeurtenissen. Het is een ding om te sterven voor een godsdienstige overtuiging, zoals een Islamitisch fundamentalist of een volgeling van David Koresh zou kunnen doen. Maar het is heel wat anders om te sterven voor een jouw bekende leugen. Hier volgt een lijst van de martelaren die ooggetuigen waren. Deze lijst is samengesteld uit verschillende bronnen buiten de Bijbel, waarvan de meest bekende Foxes’ Christian Martyrs of the World (Christelijke Martelaren van de Wereld) is:

Stefanus predikte het evangelie in Jeruzalem op het Pesachfeest na de kruisiging van Christus. Hij werd de stad uitgegooid en tot de dood gestenigd. Ongeveer 2000 Christenen ondergingen het martelaarschap in deze tijd (ongeveer 34 na Christus).

Jakobus, de zoon van Zebedeüs en de oudste broer van Johannes, werd gedood toen Herodes Agrippa aankwam als gouverneur van Juda. Vele vroege discipelen stierven tijdens zijn heerschappij een martelaarsdood, waaronder Timon en Parmenas (ongeveer 44 na Christus).

Filippus, een discipel uit Betsaïda in Galilea, stierf de martelaarsdood in Heliopolis, in Phrygia. Hij werd gefolterd, in de gevangenis gegooid, en daarna gekruisigd (ongeveer 54 na Christus).

Matteüs, de belastinginner uit Nazaret die één van de Evangelieboeken schreef, stierf in Ethopië de martelaarsdood door het zwaard toen hij daar aan het prediken was (ongeveer 60 na Christus).

Jakobus, de broer van Jezus, was een leider van de vroege kerk in Jeruzalem en was de schrijver van het gelijknamige Bijbelboek. Op 94-jarige leeftijd werd hij geslagen en gestenigd, en uiteindelijk werden zijn hersenen met een knuppel tot moes geslagen.

Mattias was de apostel die de vrijgekomen post van Judas invulde. Hij werd in Jeruzalem gestenigd en vervolgens onthoofd.

Andreas was de broer van Petrus die door heel Azië heen preekte. Bij zijn aankomst in Edessa werd hij gearresteerd en aan een kruis gehangen, waarvan de twee uiteinden diagonaal in de grond werden gestoken (dit is waar de naam “Andreaskruis” vandaan komt).

Marcus werd door Petrus tot Christen bekeerd en hij schreef Petrus’ verslag over Jezus in zijn Evangelie. Marcus werd door de bevolking van Alexandrië in stukken gescheurd voor Serapis, hun heidense afgod.

Petrus werd in Rome ter dood werd veroordeeld en gekruisigd. Jerome stelt dat Petrus op eigen verzoek ondersteboven werd gekruisigd, omdat hij zichzelf onwaardig vond om op dezelfde manier als zijn Heer te worden gekruisigd.

Paulus leed in de eerste vervolging onder Nero. Het geloof van Paulus was zo sterk, zelfs met het martelaarschap in het vooruitzicht, dat de autoriteiten hem naar een besloten plaats brachten om hem daar met het zwaard te executeren.

Judas, de broer van Jakobus die gewoonlijk Taddeüs werd genoemd, werd in ongeveer 72 na Christus in Edessa gekruisigd.

Bartolomeüs vertaalde het Evangelie van Matteüs naar het Indisch. Hij werd aldaar barbaars afgeranseld en toen door de heidenen gekruisigd.

Tomas, ook wel Didymus genoemd, preekte in Parthia en India, waar hij door een groep heidense priesters met een speer werd doorboord.

Lucas was de auteur van het Evangelie met zijn naam. Hij reisde met Paulus door verscheidene landen. Men zegt dat hij in Griekenland door heidense priesters aan een olijfboom werd opgehangen.

Barnabas, uit Cyprus, werd in 73 na Christus onder onbekende omstandigheden vermoord.

Simon, met de achternaam Zelotes, preekte in Mauretanië, Afrika en zelfs in Groot-Brittannië, waar hij in ongeveer 74 na Christus werd gekruisigd.

Johannes, de “geliefde discipel”, was de broer van Jakobus. Hoewel hij een grote vervolging onderging, waaronder een periode van gevangenschap waarin hij het boek Openbaring schreef, was hij de enige apostel die aan een gewelddadige dood ontsnapte.


Stem van de martelaren - Mensen zullen wel voor een geloof sterven, maar niet voor een leugen!
De stem van de martelaren: samenzweringen zullen heel snel uit elkaar vallen, als de levens van de samenzweerders op het spel staan. Denk daar eens over na!


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden