Alles Over Jezus Volgen Zonsondergang over vredig water - Alles Over Jezus Volgen Banier

Wat zou Jezus doen?


Wat zou Jezus doen? - Hoe het allemaal begon
"Wat zou Jezus doen?" begon in een jongerengroep van Calvary Reformed Church (een hervormde gemeente) in Holland, Michigan. Als leden van "Generatie X" wilden zij hun plaatselijke gemeenschap met het goede nieuws van Jezus bereiken. Deze jongeren voelden zich geïnspireerd door een boek van Charles Cheldon uit 1896, "In His Steps" (oftewel "In Zijn voetsporen"), om de vraag "Wat zou Jezus doen?" toe te passen op de dagelijkse keuzes waarmee zij allemaal te maken hadden. Als een tastbaar geheugensteuntje hadden ze eenvoudige linnen armbandjes laten maken met daarop de afkorting "WZJD". De armbandjes trokken de aandacht van vrienden, klasgenoten, ouders en stadsgenoten. Al snel droeg iedereen zo'n armbandje. Toen de populariteit ervan toenam, werden de armbandjes in grote aantallen op de markt gebracht en zij veroorzaakten zo de revolutie in de detailhandel die we vandaag de dag nog steeds kunnen zien.

Voor de jongeren van Calvary Reformed Church in Michigan had de vraag "Wat zou Jezus doen?" helemaal niets van doen met een rage, met populariteit of met rijkdom. Zij stelden deze vraag omdat hun levens getransformeerd waren door de leer van Jezus en wat Hij 2000 jaar geleden had gedaan. Zij wilden hun gemeenschap beïnvloedden door hun levens te leiden op de manier die Jezus onderwees. Zij wilden hun geloof een tastbare verbinding met hun dagelijkse leven geven.


Wat zou Jezus doen? - Het antwoord hangt af van de vraag of we Jezus kennen
Voordat we de vraag "Wat zou Jezus doen?" kunnen stellen, moeten wij ons eerst afvragen of we Jezus wel kennen. Jezus kennen begint met het lezen over Zijn leven, Zijn leer en Zijn beweringen in de Bijbel. Maar, de Bijbel als een boek lezen helpt ons alleen om OVER Jezus te leren. Om Hem werkelijk te KENNEN is een persoonlijke, geestelijke relatie met Hem vereist. In Openbaring 3:20 zegt Jezus:

    "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."


Wat zou Jezus doen? Laten we deze vraag werkelijk relevant maken!
Alvorens te vragen "Wat Zou Jezus Doen?" moeten we eerst oprecht vragen: "Wie Is Jezus?" Is Jezus slechts een historisch figuur - een goed mens, een goed leraar of een groot profeet? Of is Hij de vleesgeworden God die 2000 jaar geleden naar de aarde kwam om voor de zonden van de hele mensheid te sterven? Jezus Zelf stelde deze zelfde vraag aan Zijn discipelen. Waarom? Omdat Hij wist dat wat zij over Hem geloofden een significante invloed zou hebben op de manier waarop zij hun levens voor Hem zouden leven (zie Matteüs 16:13-17). Als wij op dezelfde manier geloven dat Jezus is wie Hij beweert te zijn (de vleesgeworden God, Johannes 1:1-3) en wat Hij hier op aarde heeft gedaan (voor onze zonden gestorven, Johannes 3:16), dan kunnen wij Hem werkelijk als Heer en Redder aanvaarden. Hij zal dan in onze levens binnentreden en Zichzelf aan ons in de Geest openbaren. Hij zal ons zo toestaan om de vraag "Wat zou Jezus doen?" oprecht te stellen.

Voor veel mensen is "Wat zou Jezus doen?" een onbelangrijke vraag, omdat zij niet weten wie Jezus is. Zij dragen de vier letters (WZJD) op hun T-shirts of armbandjes zonder echt te leren over het leven en de leer van Jezus. Zij maken hun keuzes in het leven gebaseerd op wat zij - zij zelf - VERMOEDEN wat Jezus zou doen. De vraag "Wat zou Jezus doen?" is alleen krachtig en levensveranderend voor mensen die Jezus daadwerkelijk kennen en hun levens aan Hem hebben overgedragen. Leer over Jezus en streef naar een levensveranderende relatie met Degene die eeuwige vreugde, vrede en doelgerichtheid in jouw leven zal brengen!


Een vraag die wij onszelf moeten stellenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutFollowingJesus.org, Alle rechten voorbehouden