Thuis >> Aanbidding

Aanbidding

Gebed - Wat is bidden en waarom is dit voor mij en mijn geestelijke reis belangrijk? Vind hier handig bronmateriaal.

Twijfels over het Christendom - In zijn tienerjaren kreeg mijn zoon twijfels over het Christendom. Hij begon vraagtekens te zetten bij zijn geloof. De eenvoudige boodschap was niet meer genoeg voor hem.

Gods beloften - Na decennia lang gebeden te hebben, zag ik God eindelijk aan het werk in het leven van mijn zoon! Dus concentreerde ik me op Gods trouw en bleef ik bidden.

Gebeden voor vrouwen - Heb jij moeite met bidden? Leer hoe je effectief kunt bidden, waar je voor kunt bidden en hoe je vol vertrouwen hardop kunt bidden.

Brieven aan God - Vreugde - Wij verlangen er allemaal naar om de wedloop vreugdevol en trouw te volbrengen. Lees deze verhalen die laten zien hoe je het leven kunt bekijken vanuit een eeuwig perspectief.

Geestelijke groei - De kinderjaren op de basisschool zijn de beste jaren om een fundering te leggen voor hun geestelijke groei. Tuchtig kinderen zolang ze nog graag leren.

Gebed voor studenten - Waarom bidden wij voor onze kinderen? Helpt het? Hoe kan ik voor hen bidden? Heeft u suggesties voor wat ik kan bidden?

Een modelgebed - Wat heeft Jezus ons geleerd over bidden? Welke richtlijnen heeft Hij ons gegeven? Ontdek wat de Bijbel zegt

Gedisciplineerd bidden - Hoort en verhoort God onze gebeden echt? Waarom bidden we, zelfs als we Zijn antwoord niet zien? Leer meer over de discipline van het bidden.

Het verhaal over de verloren zoon - De hedendaagse verhalen over 'verloren zonen' zijn soms de meest hartverscheurende ervaringen van Christelijke ouders; een universele uitdaging voor het geloof.

Alles over het leven - Kan God me redden? Kijk eens naar deze verhalen over mensen die door God op een levensveranderende manier werden gered en voor eeuwig werden veranderd.

Mijn Christelijke erfgoed - Andere mensen van antwoorden voorzien en hen uitrusten om hetzelfde te doen. Dat is het erfgoed dat God mij als verloren zoon heeft gegeven om andere mensen met het evangelie te bereiken.

Gods zegeningen - Telkens als je problemen hebt, moet je proberen ze te zien als een mogelijkheid voor vreugde. Wanneer je geloof op de proef wordt gesteld, neemt je doorzettingsvermogen toe.

De kracht van gebeden - In gebed gaf ik mijn zoon aan God over, tot vier keer per dag. Ik bad om zijn verlossing!

Glorie aan God - God wordt verheerlijkt door Zijn schepping, Zijn daden, Zijn zoon Jezus en gelovigen die voor Hem leven.

Vrees niet - Ben jij op zoek naar rust en vrede in een moeilijke situatie? Heb jij het gevoel dat je waardeloos en ineffectief bent? God wil jou leiden!

Het wonder van de geboorte - Een van de grootste zegeningen van God. De geboorte van een kind wordt door veel ouders als de belangrijkste mijlpaal in hun leven gezien.

Christelijk leiderschap - Een gebrek aan Christelijk leiderschap in een gezin leidt tot instabiliteit. Communicatie hapert, geestelijke wortels rotten weg en relaties raken gespannen.

Gods tijdschema is perfect - God heeft alles onder controle en Hij houdt van jou. Hij weet wat het beste is voor jou en voor jouw geliefde naasten. Vertrouw op Gods plan.

Geloof in God - Ook al wordt ons geloof ondersteund door bewijsmateriaal en getransformeerde levens, toch moet het eenvoudig en puur zijn, zoals het perspectief van een kind.

Biddende mannen - Waarom hebben zo veel mannen het idee dat bidden gelijk staat aan zwakheid? Kijk eens naar de volgende gedachten over hoe gebeden passen in een authentieke mannelijkheid.

Een terugkeer naar God - De kracht van de gebeden van een moeder! Het verhaal over een verloren zoon die na een twintigjarige opstand naar Jezus terugkeerde.

Bijbels vasten - Wat is het doel? Waar moet je je op richten? Ontdek hier wat de hoofdpunten en het belang zijn van deze praktijk.

Gezamenlijk gebed - Wat is een gezamenlijk gebed, ook wel collectief gebed genoemd? Is een gezamenlijk gebed krachtiger dan een persoonlijk gebed? Ontdek het hier.

De kennis van God - Hoe kan ik God werkelijk kennen? Hoe kan ik Hem echt opzoeken? Is het mogelijk om Zijn volmaakte liefde te begrijpen?

Hoe groot zijt Gij - Deze oude hymne staat vol met betekenisvolle woorden over de macht van God. Ontdek hier de historie en de tekst.

Belemmerde gebeden - Wat zegt de Bijbel over effectieve gebeden? Welke dingen belemmeren onze gebeden? Wat is onze verantwoordelijkheid wat betreft onze gebeden en hoe kunnen wij effectiever bidden?

Daniël vasten - Wat is het “Daniël vasten”? Wat zijn de richtlijnen? Waarom zou je op deze manier willen vasten? Is het veilig?

Baby's en peuters - Kijk eens naar dat tere kleine baby'tje, dat voor je het weet in een roekeloze peuter verandert. Hulpeloos gehuil verandert in opstandig geschreeuw.

Positief denken - In moeilijke tijden vertelt ons menselijke instinct ons dat we ons van God moeten afkeren, om onszelf te helpen en in onze eigen behoeften te voorzien. Dit moet je niet doen!

De volledige wapenrusting van God - Wees gesterkt door de macht van de Heer! Nadat we samen Efeziërs 6:10-18 hadden gelezen, besloot mijn zoon dat hij zelf ook zijn wapenrusting wilde aantrekken.

Mijn kindje opgedragen - Geen handeling waardoor het kind gered zal worden, maar een handeling van de ouders om het kind "apart te zetten" voor de Heer.

Alles over het hart - Lees over de levensreis van een vrouw die te kampen had met kanker, een verloren zoon en andere levensproblemen. Raak geïnspireerd door de levensweg die zij aflegde.

Brieven aan God - Geloof - Volg de reis van Nancy door haar beproevingen, waarin zij leerde om God in alle omstandigheden te vertrouwen. Lees haar gebeden tot haar Hemelse Vader.

Terugkeer van de verloren zoon - Mijn zoon keerde naar Jezus terug! Prijs de Heer, die mijn gebeden niet negeerde en mij niet verstoken hield van Zijn onfeilbare liefde.

Vrije wil - Ik wist dat ik mijn zoon de vrijheid moest geven om zijn eigen keuzes te maken en om op eigen houtje een persoonlijke relatie met God te ontdekken.

Brieven aan God - Angst - Lees uit Nancy's dagboek en haar gebeden tot God, die in een oprechte afhankelijkheid van God werden geschreven. Vind hoop te midden van angst.

Een stevig fundament - Leg een stevig fundament voor je kinderen. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Christelijk vasten - Jezelf iets lichamelijks onthouden om God te verheerlijken en om dieper met Hem in de Geest te groeien. Een aanbevolen leefstijl voor geestelijke groei.

Verhoorde gebeden - God beantwoordt gebeden! God kan echt de vurigste gebeden van een moeder voor de ziel van haar geliefde zoon verhoren!

De kracht van bidden - Hoe kunnen mijn gebeden krachtiger en effectiever zijn? Bestaat er een geheime formule? Geeft God werkelijk antwoord? Leer wat de Bijbel erover zegt.

Christelijk gebed - Het Onze Vader, het model van Christus voor ons allen. Meditatie. Stille gedachten. Inzichten die je relatie met God zullen verdiepen.

De aard van God - Een kort roerend verhaal over het ontdekken van Gods aanwezigheid, het prijzen van Zijn naam en het begrijpen van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Kijk eens naar deze dingen!

Levend offer - Christenen worden opgeroepen om dienstbaar aan God en anderen hun oude 'ik' te laten sterven. Hoe kun je deze Bijbelse waarheid begrijpen?

Prijzen en aanbidden - Meer dan het zingen van liedjes in een kerk. 'Praise and worship' is een leefstijl die voortkomt uit de liefde uit het hart. Een bijbels perspectief op ware aanbidding.

Heiliging - Leer hoe God een mens, een plaats of een ding uitkiest, zodat Zijn doelen bereikt kunnen worden. Ontdek hier de feiten.

Overgave aan God - Wat betekent deze Bijbelse term? Heeft overgave alleen maar te maken met dingen opgeven? Ontdek dat een onvoorwaardelijke overgave gelijk staat aan een overwinning.

Alles over bidden - Wat is bidden? Hoe werkt het? Wil jij je gebedsleven verbeteren en leren hoe je effectiever kunt bidden?

Dagelijks gebed - Heb jij je ooit afgevraagd of God je hoort als je tegen Hem praat? Zal Hij luisteren naar wat je te zeggen hebt? Lees de antwoorden.

Het gebed van Jabes - Breid je grondgebied uit en vergroot je invloed en verantwoordelijkheid. Probeer iets dat zó groot is dat het gegarandeerd zal mislukken... tenzij God jou Zijn helpende hand toesteekt!

Bidden en vasten - Vasten is een onthouding van voedsel met het doel om je op God te kunnen concentreren. Als je op Hem vertrouwt voor wijsheid en richting, dan zal Hij antwoorden.

Christelijke aanbidding - Het tonen van eerbied en dankbaarheid aan God, die alle vormen van aanbidding en lof waardig is. Leer over het verschil tussen aanbidden en zingen.

Gebed voor het kerstdiner - Wanneer jij dit jaar je kerstfeest plant, vergeet dan niet de reden voor onze vreugde. Ontdek hoe wij de geboorte van Jezus kunnen vieren met een zegen voor je gezin.

Wat is bidden? - Hoe kan een mens met God praten? Wat moeten we tegen Hem zeggen? Geeft God er wel wat om? Lees meer.

Gods Woord bidden - Wat betekent het om Gods Woord te bidden? Hoe kan dat gedaan worden? Kan mijn gebedsleven op deze manier verbeterd worden?

Hoe te bidden om een opwekking? - Ontdek hoe je kunt bidden om een opwekking en de Geest van God kunt vragen om aan het werk te gaan in de harten van mannen en vrouwen in jouw land, waar dat ook mag zijn.

Gebed om kalmte - Bestudeer het volledige gebed en leer hoe dit je leven kan beïnvloeden. Van waar komt de hulp?

Familiegebed - Heb jij een verlangen om als gezin samen te bidden, maar heb je niet het zelfvertrouwen om dit ook daadwerkelijk te doen? Dit zal helpen!

Gebed van dankbaarheid - Gebed en dankbaarheid gaan hand in hand. Hoe kan ik me voorbereiden op een dag waarop ik God in mijn gebeden wil bedanken? Wat kan ik zeggen?

Aanbidding - Het aanbidden van God in Geest en Waarheid. God verheerlijken met het hart van David. Het gaat allemaal om God en Zijn glorie!

Voorbede - Het Bijbelse model voor het bidden voor anderen. Een blik op de Schriftteksten en het voorbeeld van onze Hogepriester, Jezus Christus.

Lof aan God - Hoe kunnen wij Hem prijzen? Waarom is dit belangrijk voor mij? Ontdek waarom de Hemelse Vader onze aanbidding waardig is.

Het Onze Vader - Hoe zouden Christenen tot God de Vader moeten bidden? Hier vind je een korte studie gebaseerd op het model van Christus in het Evangelie van Matteüs.

Gebed voor een mens op sterven - Wil jij graag bidden voor een naaste die op sterven ligt? Kijk eens naar dit gebed dat vrede en troost kan brengen.

Gebed om vrede - Wordt jouw leven geplaagd door zorgen? Verlang jij naar vrede in je hart door er voor te bidden? Kijk eens naar dit gebed.

Op God wachten - Ben jij het beu om op Gods perfecte timing te wachten? Wat is het doel van al dat wachten? Heeft God daar redenen voor?

God prijzen - Dank en aanbid je Hemelse Vader voor Zijn goedheid en Zijn genade. Leer over het belang van prijzen en implementeer dit in jouw leven.

Gods ontferming - Kom stilletjes. Kom even bij Me zitten. Laat Mij jou vandaag bemoedigen. Niet alles is verloren; niet alles is hopeloos.

Gods zoete nectar - Leer hoe je onophoudelijk kan drinken van de zoete nectar: ons samenzijn met God. Troost anderen, zoals ook jij getroost bent.

Gods perspectief - Gedenk Mijn redding en de lessen die jij in de seizoenen van jouw leven hebt geleerd. Gooi de onnodige gedachten overboord.

Gods tedere momenten - HEER, schenk meer in de poel van mijn leven, in de diepe plekken van mijn verlangen, zodat ik de fluisteringen van Uw hart kan horen. Toon mij ondoorgrondelijke dingen waar ik nog niets over weet.

Gods vaandel - Ik ben van U, en U bent van mij, en vandaag is mijn hart met liefde voor U gevuld. Help me om Uw liefdesverklaringen altijd in gedachten te houden.

Bidden om genezing - Kan ik genezing van God ontvangen? Moet ik meer geloof hebben? Begrijp het concept van genezing en waarom God sommigen geneest, maar anderen niet.

Gods vruchtbare veld - Zoals de landbouwer met geduld op de regen wacht, zo moet jij ook op God wachten. Je hebt je vele jaren op de oogst voorbereid, maar dat was noodzakelijk.

Gods bedekking - De omstandigheden waar jij nu mee te maken hebt, zijn slechts druppels in de oceaan van Gods vermogens. Leer hoe God jou kan bedekken

Gods oproep tot intimiteit - Wat is intimiteit met God? Hoe kunnen we een dergelijke vertrouwelijkheid met God bereiken? Verlangen wij naar God... om dicht bij Hem te zijn?

Kindergebeden - Hoe kun jij een kind leren bidden? Hoe kun je hem leren wat te zeggen en wat te verwachten? Begrijp het belang van kindergebeden.

God vergeet jou niet - Ik dank U, mijn hemelse Vader, omdat U mijn offergaven niet vergeet. U hebt mij in overvloed gezegend.

Gods steun - Teleurstelling is een listige, kleine vos. Hij sluipt binnen voor je het ook maar in de gaten hebt en wacht altijd geduldig op het moment waarop jij van God wordt afgeleid.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen