Wereldse Christen

Wereldse Christen

 
U bent hier: Jezus Volgen >> Wereldse Christen

Wereldse Christen - Wat onderwijst de Schrift?
Het woord "Christen" wordt tegenwoordig in vele verschillende contexten gebruikt. Maar slechts weinig mensen begrijpen wat een "wereldse Christen" nou eigenlijk is. Als we de Bijbel doorzoeken, dan zullen we het woord "wereldse Christen" niet tegenkomen, maar toch onderwijst de Schrift over een werelds denkpatroon en over leven naar onze oude zondige aard, die we als onderdeel van onze menselijkheid hebben geŽrfd.

Het woord "werelds" wordt in de Bijbel ook wel vertaald met "vleselijk". Het slaat op de menselijke natuur of de aardse natuur van de mensheid die verstoken is van de Goddelijke invloed. Daarom is een "vleselijk" mens geneigd tot zondigen en staat hij vijandig tegenover God. Een "wereldse Christen" is iemand die in Christus gelooft, maar die meer wordt beÔnvloed door zijn menselijke of aardse natuur dan door de natuur van God.

De Schrift leert ons dat wij "een aarden pot voor deze schat" (van God) zijn (2 KorintiŽrs 4:7). Een aarden pot is (natuurlijk) vervaardigd van aarde en Genesis 2:7 vertelt ons dat God Adam uit het stof van de aarde vormde. We kunnen dus zeggen dat wij als gelovigen in Christus een lichaam van vlees of aarde hebben. De Schrift vertelt ons verder dat wij, sinds we naar Christus kwamen, een nieuwe schepping zijn (2 KorintiŽrs 5:17). Maar, die nieuwe schepping heeft te maken met ons geestelijke leven en is geen transformatie van ons oude "vlees" of ons aardse lichaam. De vraag is dan wie de controle heeft over onze schat. Worden wij als wereldse Christenen beheerst door onze wereldse of vleselijke zondige aard of onderwerpen wij ons aan de nieuwe schepping, die begiftigd is met de kracht van de Geest van God?

Wereldse Christen - Wat is de definitie?
De Apostel Paulus spreekt over wereldse Christenen in Romeinen 8:6-7 en 1 KorintiŽrs 3:1-4. Het kenmerk waar in deze passages over gesproken wordt, is dat de wereldse of vleselijke wil (het menselijke standpunt) een vijandschap tegenover God is, dat wil zeggen anti-God. De vleselijke wil kan God niet behagen, kan geen vast geestelijk voedsel verteren, is vervuld met geschillen, jaloezie en verdeeldheid. Dit zijn heel ongezonde geestelijke eigenschappen. De realiteit is dat alle gelovigen ooit werelds zijn. Het is voor allen een kwestie van groeien naar volwassenheid. Dit is een proces dat dagelijks plaatsvindt, terwijl we onze behoefte aan Gods genade erkennen en ons aan dit proces onderwerpen. Wij geven ons volledig aan de HEER over, terwijl Hij elke situatie in onze levens gebruikt om ons steeds meer naar Zijn gelijkenis af te stemmen.

We weten nu dus dat een wereldse Christen iemand is die gekarakteriseerd wordt door innerlijke mentale houdingen die niet overeenkomen met Gods standpunt. En uit onze innerlijke mentale houdingen komen onze handelingen voort. We kunnen zeggen dat een wereldse Christen iemand is die zich niet op Gods Woord concentreert, die geen noodzaak ziet om God te gehoorzamen en de overvloedige vrede en vreugde niet ervaart als gelovigen die zich wel aan de kracht van de Geest in hun levens overgeven, in plaats van te worden geleid door hun oude vleselijke natuur (Galaten 5:16).

Een wereldse Christen voelt zich vaak gefrustreerd omdat de Geest van God trouw is en ons er vaak van zal overtuigen dat we aan Gods doel voor ons leven voorbijgaan, wanneer we vanuit onze vleselijke aard te werk gaan. Ons doel als kinderen van God is om Hem met al onze keuzes en daden te verheerlijken. Als wij ons werkelijke geestelijke doel niet vervullen, dan zullen we een misŤre ervaren die wij onszelf aandoen.

Wereldse Christen - Wat is de remedie?
Hoe kun jij dan getransformeerd worden van een wereldse Christen tot een Christen die door de Geest geleid wordt? We vinden het antwoord in Romeinen 12:1-2 waar we lezen dat je ervoor kunt kiezen om je vleselijkheid als een levend en welgevallig offer aan God aan te bieden, door je niet aan te passen aan de druk van de wereld en van het vlees. Jij kunt getransformeerd worden, in een continu proces, door het Woord van God toe te staan dat Hij jouw denken vernieuwd. Zo kunnen wij bewijzen, de echtheid laten zien, van wat de goede, volmaakte, welgevallige en volledige wil van God is.

Het is Gods wil voor wereldse Christenen dat zij volwassen worden en in geloof en gehoorzaamheid groeien. Dat voortdurende proces verandert een gelovige van een wereldse Christen in een "klein kind" in Christus (zoals het boek HebreeŽn dit noemt), en vervolgens in iemand die in beslag genomen wordt door het geestelijke groeiproces als een kind van God. Dit is de keuze om het vaste voedsel van het Woord tot zich te nemen. Hierdoor worden Christenen in staat gesteld om niet alleen te onderscheiden of te beredeneren wat goed is en wat fout is, maar ook wat goed is en wat beter is (HebreeŽn 5:13-14).

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?




Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Het Vinden van God
Wat is Bidden?
Sex en de Bijbel
Genade of Daden Video
De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Slavernij in de Bijbel
Genade of Daden
Bewijs voor het Christelijk Geloof
Definitie van Discipelschap
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Wereldse Christen to My Google!
Add Wereldse Christen to My Yahoo!
XML Feed: Wereldse Christen


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.