Wees Stil en Weet dat Ik God ben

Wees Stil en Weet dat Ik God ben

 
U bent hier: Jezus Volgen >> Wees Stil en Weet dat Ik God ben

Wees stil en weet dat Ik God ben – Waar Komt Die Zin Vandaan?
“Wees stil en weet dat Ik God ben!” is het eerste deel van Psalm 46:11. Het woord stil komt uit het Hebreeuws en betekent "loslaten" of "laten gaan". De betekenis hiervan kan het best begrepen worden als "jezelf toestaan om jezelf los te laten". Met andere woorden: we moeten een toestand zien te bereiken waarin we bereid zijn om onszelf aan God te onderwerpen en erkennen dat Hij als soevereine Heerser alles beheerst.

Wanneer we ons er van bewust worden dat we werkelijk niet in staat zijn om het leven te beheersen, kunnen we onze wil aan die van God overgeven. Het kan een zaak zijn van eindelijk zeggen dat we op Hem vertrouwen. Dat zal de deur voor ons openen, zodat we de volledigheid kunnen ervaren van alles wat God voor ons wil en voor ons in petto heeft. Hij is tenslotte onze Schepper en Hij heeft een perfect plan voor ons, als we Hem dit maar laten orkestreren.

Wees stil en weet dat Ik God ben – Hoe Kunnen We Weten dat Het God is?
“…en weet dat ik God ben” geeft aan dat dit te maken heeft met een herkenning, een erkenning en het beantwoorden van God. Op de eerste plaats moeten we weten dat God inderdaad God is, het enige Almachtige Wezen dat de hele hemel en aarde heeft geschapen (Genesis 1:1).

We kunnen Hem kennen door een intieme relatie met Hem te hebben. Die relatie verkrijgen we niet door veel over Hem te weten, maar door Hem persoonlijk te leren kennen door te luisteren naar wat Hij zegt (in Zijn Heilige Woord, de Bijbel), door de dingen te erkennen die Hij in onze levens doet, en door middel van Zijn Heilige Geest die is gekomen om ons te leiden en te troosten. In Johannes 14:26, zegt Jezus: “Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb”.

Als we de Bijbel lezen, dan zullen we de manieren herkennen waarop God tot ons spreekt, wat voor dingen Hij tot ons zegt en wat de genadige liefde is die Hij ons biedt.

God is:

  • Alwetend – Hij weet alles
  • Alom Aanwezig – Hij is op elk moment universeel aanwezig
  • Almachtig – Hij heeft de macht om alles te doen
  • Heilig, Trouw en Soeverein
  • Oneindig – Hij is onmeetbaar en eeuwig

Wees stil en weet dat Ik God ben – Hoe Gaat Het Verder?
“Wees stil en weet dat Ik God ben; hoog boven aarde en volkeren verheven!” Het woord "verheven" betekent inderdaad "verhoogd" of "opgestegen". Het geeft ook aan dat Hij verheerlijkt of zeer gewaardeerd wordt. Dit vers vertelt ons dat de hele wereld zich ooit zal verheffen om de Heer te verheerlijken.

Romeinen 14:11 zegt: “Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.” En over de beloofde terugkeer van Jezus Christus zegt Openbaring 19:16: “Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN.”

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Wanneer Ik Jezus Aanroep
Hoe Groot Zijt Gij
Wereldse Christen
Bijbelverzen over Liefde
Geestelijk Leiderschap
Bijbelvragen
Een Christelijk Wereldbeeld Onderwijzen
Bijbelconcordantie
Op God Vertrouwen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Wees Stil en Weet dat Ik God ben to My Google!
Add Wees Stil en Weet dat Ik God ben to My Yahoo!
XML Feed: Wees Stil en Weet dat Ik God ben


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.