Volgeling van Christus

Volgeling van Christus

 
U bent hier: Jezus Volgen >> Volgeling van Christus

Volgeling van Christus - Alles draait om het volgen van Jezus
Ben ik een waar volgeling van Christus? Ik noem mijzelf een Christen, maar ben ik werkelijk een wedergeboren kind van God of ben ik een van die vele mensen die naar de kerk gaan, een goed leven leiden en genoeg over God en de Bijbel weten om een gesprek over geestelijke onderwerpen te kunnen voeren?

Volgeling van Christus - Een waar verlangen om God te dienen
Helaas is er geen waterdichte methode waarmee bepaald kan worden of iemand werkelijk een volgeling van Christus is, want het is waar dat alleen God het hart van een individueel mens kent. Maar ik heb mij al vele jaren op God en de waarheid van Zijn ingegeven Woord gericht en ik ben tot de conclusie gekomen dat het hart van elke ware gelovige een zeker verlangen heeft: het verlangen om God te dienen en Hem met zijn of haar leven te behagen.

Merk op dat ik niet zeg dat hij of zij ook daadwerkelijk zo'n leven leidt, maar wel dat het verlangen er is. Laat ik het eens anders zeggen: elke man of vrouw die beweert een kind van God te zijn, maar die geen verlangen in zijn of haar hart heeft om God te gehoorzamen, te dienen en te behagen, heeft ˇf nooit een werkelijke bekering meegemaakt ˇf is geestelijk gezien nog een klein kind. Als jij, de lezer van dit artikel, geen dergelijk verlangen hebt om een leven te leiden dat gevuld is met liefde, gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God, kijk dan eens goed naar je eigen relatie met Hem. Er is geen enkel Bijbelvers te vinden dat aangeeft dat een mens werkelijk een kind van God kan zijn zonder het verlangen te hebben om Hem met zijn of haar leven te behagen. Misschien spreekt Jezus in de volgende passage uit het boek MattheŘs wel tot de mensen die heel mechanisch altijd de "juiste" dingen zeggen en doen, maar geen persoonlijke relatie met Christus hebben.

"Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?' En dan zal ik hun rechtuit zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!'" (MattheŘs 7:21-23).

Ik wil overigens wel even op de bedoeling van dit artikel wijzen: het gaat er niet om dat we alle mensen die we ontmoeten gaan evalueren om te kijken of zij wel echt wedergeboren zijn of alleen maar een spelletje spelen. Het doel is om jou, de lezer, te helpen met dit zo ontzettend belangrijke onderwerp, het verlangen om God te dienen. Ik vermoed dat jij, omdat je dit artikel nu leest, een dergelijk verlangen hebt. Ik vermoed ook dat jij, net als de meeste gelovigen, niet tevreden bent met jouw huidige invulling van dat verlangen en dat jij daarom op zoek bent naar antwoorden, met name hoe jij meer succes kunt hebben op dit belangrijke gebied van jouw geestelijke leven.

Als jij je door deze beschrijving aangesproken voelt, dan zullen de principes op deze website jou bemoedigen en verlichten. Tegelijkertijd kunnen zij jou ook beangstigen of verontrusten. Maar dat is hoe God te werk gaat. Eerst zullen wij erdoor overtuigd en gecorrigeerd worden, vervolgens zullen wij erdoor onderwezen worden in waarheid en rechtschapenheid en uiteindelijk zullen we erdoor uitgedaagd worden om deze principes in onze levens toe te passen. Voor mensen die ernaar verlangen om God te dienen, leidt deze laatste stap ons naar wat Henry Blackaby (schrijver van de studie "Experiencing God") een "geloofscrisis" in ons leven noemt. Op dat moment laten we zien wat we werkelijk geloven over God en Zijn beloften. Deze "crisis" dient zich niet aan in het begrip van Gods wil, maar in de toepassing ervan. "Zal ik werkelijk in mijn leven toepassen wat het Woord mij leert?" "Zal ik datgene doen wat God volgens mij wil dat ik doe?" "Zal ik buiten de boot stappen en samen met Jezus op het water lopen?"

Volgeling van Christus - Een "voltijd" roeping!
Ik geloof dat elke ware Christen werkelijk met Jezus over het water wil lopen. Wat ik hiermee bedoel is niets meer dan dat wij een verlangen hebben om dagelijks in een relatie met Jezus door het leven te gaan. Wij willen Hem trouw dienen, Hem onvoorwaardelijk vertrouwen en Hem onophoudelijk behagen. Je moet begrijpen dat de toepassing van Gods wil voor elke gelovige anders is. Sommigen voelen dat God hen roept om voorganger te worden. Anderen geloven dat zij geroepen zijn om zendingswerk te doen. Weer anderen hebben misschien het gevoel dat zij geroepen zijn om anderen te onderwijzen of God met muziek te dienen. Dat zijn roepingen die men vaak "voltijdsbedieningen" noemt. Hiermee bedoelen we dat dit niet alleen de manier is waarop men God dient, maar ook de manier waarop men de kost verdient. Dit mag dan wel waar zijn, toch ben ik ervan overtuigd dat God nooit van een mens verwacht dat hij of zij Hem "deeltijd" dient of slechts een "deeltijd verlangen" heeft om Hem te behagen, net zoals God nooit iemand roept om "deeltijd Christen" te zijn. Elke gelovige is geroepen om God te dienen, met de verwachting dat er een "voltijd verlangen" zal zijn om God te behagen.

Laten we het voorbeeld van Paulus eens bekijken. Hij was een tentmaker. Hij deed dit werk omdat hij niet financieel afhankelijk wilde zijn van de kerken waar hij diende. Op deze manier kon niemand Paulus ervan beschuldigen dat hij dit deed om "zijn zakken te vullen". Ik geloof echter niet dat er iemand is die gelooft dat Paulus zijn leven slechts deeltijd aan God wijdde of dat zijn zelfbeeld werd bepaald door zijn seculiere ambacht. Ik weet zeker dat als je Paulus op zijn reizen zou zijn tegengekomen en hem zou hebben gevraagd wat zijn beroep is, dat hij dan niet zou hebben gezegd: "Ik zit in de productie en verkoop". Dat was weliswaar de manier waarop hij de kost verdiende, maar ik weet zeker dat Paulus een antwoord als het volgende zou hebben gegeven: "Ik ben een dienaar van de Allerhoogste God!" Dit is waardoor Paulus gedefinieerd werd: zijn voltijd roeping!

Dit betekent dat een geestelijke groei als volgeling van Christus niet alleen is weggelegd voor mensen die de kost verdienen in Christelijke bedieningen. Nee, dit betekent dat dit artikel bedoeld is voor elke wedergeboren gelovige die het verlangen heeft om God te dienen en te behagen, ongeacht hun beroep. "Vrij om God te dienen" is niet alleen op een select gezelschap van toepassing. Het is de hartenkreet van elke Christen die een verlangen heeft om een leven in overgave aan God te leiden, van elke man of vrouw die op zoek is naar zin en betekenis in het leven en van elk kind van God dat ooit zal willen horen: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar... Wees welkom bij het feestmaal van je heer!" Het is Gods verwachting dat al Zijn kinderen leren hoe zij in vrijheid kunnen leven en Hem kunnen dienen.

Volgeling van Christus - Geestelijke groei
Ik heb nog een laatste gedachte over geestelijke volwassenheid voor mensen die ernaar verlangen om volgelingen van Christus te zijn. Een nieuwe gelovige wordt een "zuigeling in Christus" genoemd (HebreŰn 5:13). Met deze aanduiding wordt zijn of haar geestelijke niveau vergeleken met de lichamelijke onvolwassenheid van een pasgeboren kindje. Wanneer een mens een Christen wordt, dan vindt er niet meteen een wonderbaarlijke, plotse geestelijke transformatie plaats, net zoals een pasgeboren kindje niet meteen lichamelijk volwassen kan worden. In beide gevallen zijn tijd en groei nodig om een bepaald niveau van volwassenheid te bereiken. Ook na zijn of haar bekering is het mogelijk dat een gelovige er een tijd over doet om het innerlijke verlangen te erkennen en te identificeren om God te dienen en te behagen. Hoewel ik geloof dat de kennis om God lief te hebben, te dienen en te gehoorzamen tijdens onze wedergeboorte door de Geest in ons hart wordt geplaatst, om ons te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid, zal de gelovige meestal pas later in staat zijn om dat verlangen duidelijk te begrijpen en te verwoorden. En op dit punt in onze geestelijke groei, het punt waarop wij erkennen dat we een verlangen hebben om God te behagen, zal onze strijd beginnen voor de vrijheid om Hem werkelijk te dienen.

Er staat een vers in het Oude Testament, in het boek 2 Kronieken, dat mij altijd heel sterk heeft aangesproken.

"De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. . ." (2 Kronieken 16:9).

Ik wil zo'n volgeling van Christus zijn. Dat is het oprechte verlangen in mijn hart. Ik hoop dat dit ook jouw verlangen is!

Leer Meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

God's Namen
Open The´sme
De Prijs van Discipelschap
Bestaat de Hel
Eens Gered, Altijd Gered
God's Wil Kennen
Wederkomst
Hoe We Engelen Zien
Jezus Christus
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Volgeling van Christus to My Google!
Add Volgeling van Christus to My Yahoo!
XML Feed: Volgeling van Christus


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.