Verleiding Weerstaan

Verleiding Weerstaan

 - De Overwinning Binnenhalen
U bent hier: Jezus Volgen >> Verleiding Weerstaan

Verleidingen Weerstaan - Verleiding Definiëren
Het weerstaan van verleidingen beschrijft een gevecht dat net zozeer spiritueel van aard is als emotioneel of fysiek. Het is geen zonde om in verleiding gebracht te worden. Iedereen wordt op verschillende niveaus in verleiding gebracht. Zelfs Jezus werd op de proef gesteld! Verleidingen vinden plaats wanneer de kans zich aandient om iets te doen waarvan we weten dat dit verkeerd is, of dit nu tegenover God, onszelf of anderen is. In verleiding gebracht worden is niet verkeerd - het is de beslissing om iets verkeerds te doen en de daarmee overeenstemmende actie die daarop volgt.

Soms kunnen we verleidingen verwarren met het door God toetsen van onze harten, maar verleidingen en door God op de proef gesteld worden zijn twee zeer verschillende dingen. Maar meestal is wat we ervaren allebei deze dingen tegelijkertijd! Wanneer we door God op de proef gesteld worden geeft ons dit een kans om datgene te doen wat Hem zou bekoren. Toen God Abraham vroeg om zijn zoon Isaak op te offeren, werd Abraham op de proef gesteld - zowel zijn hart om God te gehoorzamen als zijn vermogen om Hem te vertrouwen (Genesis 22). God's Woord vertelt ons duidelijk dat Hij ons hart op de proef stelt en zo ons geloof toetst. Spreuken 17:3 zegt: "De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de HEER toetst het hart."

Op het moment dat we dit ervaren zijn we misschien niet in staat om het onderscheid tussen een toetsing en verleiding te onderscheiden. Maar achteraf zullen we God's bedoeling hoogst waarschijnlijk begrijpen, als we op zoek gaan naar God's doel in ons dilemma.

Verleiding kan op vele niveaus plaatsvinden. We kunnen er toe verleid worden om iets te eten wat we om gezondheidsredenen niet zouden moeten eten, we kunnen gevangen zitten in een schadelijk denkpatroon, of op een gevaarlijke manier betrokken zijn in een levensstijl die schadelijk voor ons is. In al deze gevallen geldt dat verleiding zelden een eenmalige gebeurtenis is.

Toetsen kunnen weliswaar meer dan eens op eenzelfde manier plaatsvinden, maar verleidingen zijn bijna altijd cyclisch van aard. Jakobus 1:12-16 bespreekt het proces van in verleiding gebracht worden: "Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet".

Verleidingen Weerstaan - God Staat Verleiding Toe
Het gevecht tegen verleidingen is een gevecht dat God toestaat, omdat dit een gevecht is dat gewonnen of verloren wordt op het spirituele niveau. Het is Zijn wens dat we volharden wanneer we verleid worden en Hij belooft dat er een uitweg is. Wanneer we zwaar in verleiding worden gebracht dan kan het zo lijken dat er geen uitweg meer is, maar de God die ons heeft gemaakt weet wat we kunnen doorstaan en wat we kunnen verdragen, en Hij is degene die ons een ontsnappingsroute aanbiedt. 1 Korintiërs 10:13 zegt: "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan".

Afhankelijk van wat Zijn doel in onze levens is, kan God's ontsnappingsroute er uit bestaan dat deze ons recht door deze verleiding heen leidt, of dat Hij ons de kracht geeft om deze te overwinnen. Zijn verlangen is dat we niet verleid worden, maar dat we onder de verleiding standhouden en deze bedwingen, in plaats van er door bedwongen te worden. God wil dat we zegevieren! 1 Petrus 1:3-7 herinnert ons: "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren".

Lees Nu Verleiding Weerstaan Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel
Waterdoop
Toereikendheid van Christus
Bescheidenheid
De Zonde van Hoogmoed
Gebrokenheid
Bijbelleesplan
Een Christelijk Wereldbeeld Ontwikkelen
Persoonlijke Geestelijke Groei
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Verleiding Weerstaan to My Google!
Add Verleiding Weerstaan to My Yahoo!
XML Feed: Verleiding Weerstaan


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.