Toereikendheid van Christus

Toereikendheid van Christus

 
U bent hier: Jezus Volgen >> Toereikendheid van Christus

Toereikendheid van Christus - Bevrijd van zelfvoorzienigheid
De toereikendheid van Christus kan in één vers worden samengevat: "Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft" (Filippenzen 4:13).

Niet zo heel lang geleden werd een mens met een zwakheid op een bepaald gebied "gehandicapt" of "invalide" genoemd. Tegenwoordig heeft men het liever over "mindervaliden" of "personen met een beperking". Mensen met een zekere zwakheid in hun lichaam hebben een lichamelijke beperking. Mensen met mentale ontwikkelingsproblemen hebben een mentale beperking.

Andere handicaps die nu als "beperkingen" worden gekenmerkt zijn bijvoorbeeld mensen met een slecht gezichtsvermogen (zij hebben een visuele beperking), mensen die extreem verlegen zijn (zij hebben een sociale beperking) en zelfs mensen die niet erg lang zijn (zij hebben een groeibeperking!). Ja, wij allen hebben zwakheden, handicaps en beperkingen. Hoe je het ook wilt noemen, er zijn altijd gebieden waarop wij nu eenmaal niet in staat zijn om de roeping te vervullen, de taak te voltooien of de missie te volbrengen die God ons heeft gegeven, eenvoudigweg vanwege de zwakheden die wij hebben. Hoe wij op deze uitdagingen reageren zal bepalen of wij een houding hebben van zelfvoorzienigheid of vertrouwen op de toereikendheid van Christus. Een zelfvoorzienende houding zegt: "Alle dingen zijn mij mogelijk!" Maar een vertrouwen op de voorzienigheid en de toereikendheid van Christus voegt hieraan toe: "door Christus, Die mij kracht geeft".

Toereikendheid van Christus - Zijn genade is toereikend
Ons vertrouwen op de toereikendheid van Christus in onze Christelijke levens heeft te kampen met concurrerende houdingen: onafhankelijkheid en zelfvoorzienigheid. Beide zijn geen nieuwkomers. In de meeste samenlevingen worden deze zelfs als bewonderenswaardige karaktereigenschappen beschouwd. Er wordt wel eens gezegd dat dit soort "ruig individualisme" aan de basis stond van de Verenigde Staten als natie en dat dit land hierdoor altijd zo sterk is gebleven. Het lijdt geen twijfel dat er tijden zijn waarin we een houding moet hebben die zegt: "ik kan dit!". Maar er zijn ook tijden waarin we onze zwakheden en beperkingen moeten erkennen en hulp moeten vragen van iemand die meer kracht heeft dan wij zelf bezitten.

De Apostel Paulus had zo'n ervaring. Denk aan zijn gebed tot God (tot drie maal toe) om zijn "doorn in het vlees" weg te nemen (2 Korintiërs 12:7-10). Wat die doorn ook mag zijn geweest, Paulus geloofde dat het een zwakheid was die zijn roeping en zijn dienstbaarheid aan God in de weg stond. Hij wilde deze doorn verwijderd zien zodat hij zijn werk voor God "beter" zou kunnen doen! Maar Gods antwoord aan Paulus was "Nee". God wist dat Paulus beter af was met deze doorn dan zonder deze doorn. De "doorn in het vlees" maakte Paulus afhankelijk van God. God wist dat Paulus van nature iemand was die Gods werk in zijn eentje wilde gaan klaren, tenzij iets hem ertoe zou aanzetten om de kracht van de Heer op te zoeken. Gods antwoord aan Paulus was: "Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht..." (2 Korintiërs 12:9). Wat was Paulus' reactie op deze uitleg? "Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen" (2 Korintiërs 12:9).

Er zijn tijden waarin God weet dat wij een "doorn" nodig hebben, een beperking, om ons afhankelijk van Hem te houden. Als wij verstandig zijn, dan zullen we daar vreugde uit putten, zodat de kracht van Christus onze kracht zal zijn en opdat God verheerlijkt zal worden. Merk wel op dat het gebed van Paulus werd verhoord. Hij hoefde zich niet zijn hele leven lang af te vragen waarom God zijn behoefte niet had gezien of er niets aan had gedaan. De relatie die Paulus met God had bracht hem samen met God als zijn "Abba, Vader" (een liefkozende benaming, net als "pappa"). Paulus hield niets achter voor God en God hield niets achter voor Paulus!

De context van deze uitspraak van Paulus staat in het licht van zijn lijden. Zijn hele leven lang diende hij slechts één doel: het trouw dienen van God en het vervullen van zijn roeping. Ondanks de schipbreuken, de stenigingen, de afranselingen, de zweepslagen en de onophoudelijke bedreigingen met de dood, stelde Paulus dat hij kon blijven dienen, dat hij kon blijven opofferen en dat hij zijn leven voor God kon blijven uitgieten omdat Christus hem de kracht gaf om dat te blijven doen. We vinden geen enkele hint van "ik wil dit of dat" in de brieven van Paulus. Het ging volledig om zijn roeping en zijn zending. Hij wist dat hij elke taak die God hem gaf zou kunnen voltooien, niet door zijn eigen inspanningen, maar door de kracht van Christus! Voor Paulus ging het allemaal om God, niet om hem zelf!

Toereikendheid van Christus - Vrij om God te dienen
Ons vertrouwen op de toereikendheid van Christus en onze realisatie dat wij in Hem alles hebben wat we nodig hebben, is de absolute sleutel tot de overwinningen in onze strijd. Ja, we moeten vrij zijn van onze zelfvoorzienende houding. We moeten in onze beperkingen de macht van Christus hebben en in onze zwakheden toestaan dat Christus onze kracht is!

Leer Meer!

Met toestemming ontleend aan het boekje Free to Serve God: 7 Principles Every Believer Should Know, door James O. Jones, Jr. (Light of Life Ministry, herdruk 2009). Met dank aan James O. Jones, Jr. en Light of Life Ministry. Alle rechten voorbehouden in het origineel.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Hoe We Engelen Zien
Christelijke Apologetiek
Voorbestemming
Doop in de Heilige Geest
Het Boek Genesis
De Opname
Drieëenheid
Jezus Christus
Annihilationisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Toereikendheid van Christus to My Google!
Add Toereikendheid van Christus to My Yahoo!
XML Feed: Toereikendheid van Christus


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.