Teleurgesteld in God

Teleurgesteld in God

 
U bent hier: Jezus Volgen >> Teleurgesteld in God

Teleurgesteld in God – De Realiteit
Het is wellicht moeilijk om dit toe te geven, maar velen van ons zijn wel eens teleurgesteld in God. De druk van het leven en de problemen waar we mee kampen doen ons naar Zijn ingrijpen verlangen, als een bron van goddelijke redding. Maar wanneer Zijn oplossingen niet overeenstemmen met die van ons zelf, dan raken we ontmoedigd. Het kan frustrerend en soms zelfs verwoestend zijn als we:

  • Te maken hebben met een financiële ondergang, terwijl de hebzuchtigen en mensen zonder geweten juist lijken te gedijen.
  • Zien hoe een diepe relatie die op God's principes is gebouwd in een echtscheiding uiteenvalt.
  • Moeten toezien hoe een naaste vreselijk te lijden heeft.
Vaak neemt onze teleurstelling in God toe als we ons minder op God en meer op ons zelf concentreren . . . Zorgt Hij er voor dat al deze dingen bijdragen aan het goede voor mij (Romeinen 8:28)? Heeft Hij een hopeloze situatie onder controle, terwijl ik alleen maar ellende zie? Als Hij mijn gebeden werkelijk heeft gehoord, waarom zie ik dan geen resultaten? Het ligt niet in God's aard om ons te bedriegen of om ons in onze moeilijkste tijden in de steek te laten. “God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?” (Numeri 23:19).

Teleurgesteld in God – God Begrijpt Onze Pijn
Het is geen zonde om teleurgesteld in God te zijn. Onze Hemelse Vader begrijpt onze diepste emoties, vooral emoties die uit pijn voortkomen. Hij heeft ons geschapen en via Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft Hij Zelf elke emotie ervaren waar wij mee te maken hebben. Wij hebben God met onze woorden en daden ontelbare keren teleurgesteld. En toch reikt Hij Zijn genade en erbarmen steeds weer naar ons allen uit. “HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw” (Psalm 36:6).

Maar onze teleurstelling in God hoeft slechts tijdelijk te zijn. De waarheid is dat onze teleurstelling uit onze eigen menselijke aard voortkomt, en niet uit God's aard. Paulus, "de apostel voor de niet-Joden", schreef hoe hij tevreden, zelfs vreugdevol, was tijdens zijn gevangenschap in Rome. Veranderde omstandigheden (zelfs in boeien geslagen) hadden geen invloed op de innerlijke tevredenheid die hij genoot (Filippenzen 4:11–13). Door middel van zijn persoonlijke relatie met God vond Paulus een voldoening die hem door God was geschonken.

Teleurgesteld in God – God is Onveranderlijk
We kunnen niet volledig begrijpen waarom God onze gebeden op onvoorziene manieren verhoort. Zijn wegen gaan onze wegen te boven (Jesaja 55:8–9). We moeten de dingen dus door de lens van God's karakter bekijken. De Bijbel geeft ons een eindeloos inzicht in de onveranderlijke aard van onze Schepper:

  • Medelijdend – “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft . . .” (2 Korintiërs 1:3–4).
  • Trouw – “Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden” (Klaagliederen 3:22–23).
  • Oneindig – “Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. ” (Jesaja 57:15).
  • Genadig – “Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden” (Klaagliederen 3:22–23).
  • Wijs – “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?” (Romeinen 11:33–34).
Vervolging, opsluiting en zelfs folteringen konden Paulus niet van zijn vreugde beroven. “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.” (Romeinen 15:13).

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Wees Stil en Weet dat Ik God ben
Spirituele Groei
Egoďstisch
Hoe Groot Zijt Gij
De Bijbel Begrijpen
Bijbelconcordantie
Bijbelschrift
Een Christelijk Wereldbeeld Onderwijzen
Gezindheid van Christus
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Teleurgesteld in God to My Google!
Add Teleurgesteld in God to My Yahoo!
XML Feed: Teleurgesteld in God


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.