Spirituele Volwassenheid

Spirituele Volwassenheid

 - Een Groeiproces
U bent hier: Jezus Volgen >> Spirituele Volwassenheid

Spirituele Volwassenheid - Een Definitie
Spirituele volwassenheid is een proces dat begint wanneer iemand Jezus Christus als zijn Verlosser accepteert. Hij of zij wordt uit de Heilige Geest opnieuw geboren en kiest er vervolgens voor om een leven "in Christus" te leiden. De Apostel Paulus zei dat spirituele groei een continu proces is. "Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept" (Filippenzen 3:12-14). Zelfs de Apostel Paulus had het eindpunt nog niet bereikt, en toch drong hij continu aan om dat einddoel te bereiken.

Om Christelijke volwassenheid in je leven te ontwikkelen, moet je dus de keuze maken om God's Woord te leren, om God toe te staan om je verstand te vernieuwen, en om gehoorzaam te zijn aan wat je leert. Romeinen 12:1-2 zegt: "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is".

Spirituele Volwassenheid - Groei Tot Stand Brengen
Wat zijn de kenmerken van spirituele volwassenheid? Spirituele volwassenheid bestaat uit het leren hoe een leven te leiden dat gehoorzaam is aan God. Het is de keuze maken om vanuit God's oogpunt te leven in plaats van je eigen menselijke oogpunt. Galaten 5:16 en 25 geven de sleutel: "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten...Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst". Het woord "geleid worden" in vers 16 stamt uit het Griekse woord peripateo, wat "wandelen met een doel in zicht" betekent . Het woord "volgen" in vers 25 wordt vertaald door een ander Grieks woord, stoicheo, en dit betekent "stap voor stap, één stap tegelijkertijd". Hiermee wordt bedoeld het leren lopen terwijl iemand anders aanwijzingen geeft. Die persoon is de Heilige Geest. Omdat de Geest binnen in gelovigen is gevestigd, zouden zij ook onder Zijn controle moeten leven.

Hoe kun je leren om je levensweg onder de controle van de Heilige Geest te begaan? Bestudeer God's Woord! 2 Timoteüs 2:15; 3:16-17 instrueert ons: "Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid...Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". Dit is een goede praktische aanwijzing voor hoe je spiritueel volwassen kunt worden. Dit wordt niet door middel van osmose tot stand gebracht, maar door er voor te kiezen om God's Woord in je alledaagse omstandigheden toe te passen. Wanneer je hierin stap voor stap vooruit gaat, het Woord van God op je leven toepassend, dan zul je spiritueel groeien.

Spirituele volwassenheid zou een prioriteit voor je moeten zijn. "Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad" (Hebreeën 5:13-14). Als een gelovige moet je niet met melk worden gevoed. In plaats daarvan word je opgeroepen om op het substantiele "vlees" van God's Woord te kauwen. Ontdek God's waarheid door de Bijbel in de diepte te bestuderen en zo jezelf spiritueel te voeden. Pas dan deze voeding op je leven toe terwijl je door de Heilige Geest wordt geleid.

Spirituele Volwassenheid - In Christus Leven
Om spirituele volwassenheid te kunnen ervaren moet je ook begrijpen dat groei voortkomt uit genade en dat alleen God de bron daarvan is. 2 Petrus 1:3-9 herinnert je er aan dat God de bron is. "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is".

Toen je een kind van God werd, werd je alles gegeven wat je "in Christus" nodig hebt om een spiritueel volwassen gelovige te worden. Maar je bent er zelf verantwoordelijk voor om een keuze te maken! Kies je er voor om God's principes in je leven te gebruiken en toe te passen? Het prachtige van je onderwerpen aan God's proces van groei is dat je daadwerkelijk zult veranderen! Je hoeft je geen zorgen te maken over het volwassen worden. God maakt de veranderingen! Als je je nederig overgeeft aan Zijn Heilige Geest en Zijn Woord leert, dan zal Hij je doen aanpassen aan het evenbeeld van Jezus Christus.

Hebreeën 13:20-21 zegt: "Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen".

Groei Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Teleurgesteld in God
Bekennen Van Zonde
Op God Vertrouwen
Overwinning in Jezus
Een Christelijk Wereldbeeld Onderwijzen
Toereikendheid van Christus
Hebzucht
Egoïstisch
Bijbelschrift
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Spirituele Volwassenheid to My Google!
Add Spirituele Volwassenheid to My Yahoo!
XML Feed: Spirituele Volwassenheid


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.