Lauw Christendom

Lauw Christendom

 - Roze Christendom
U bent hier: Jezus Volgen >> Lauw Christendom

Lauw Christendom - Een Definitie
Lauw Christendom kan als volgt gedefinieerd worden:

    Jullie zijn noch heidenen noch Christenen -- noch goed noch slecht -- noch afgedwaald door valse doctrines, noch grondig verslaafd aan wat goed is. Met andere woorden, jullie zijn lusteloos en onverschillig, en het leek jullie weinig uit te maken of het heidendom of het Christendom zou standhouden. Hoewel zij (de lauwe Christenen) weinig geestdrift voelden voor de redding van hun eigen ziel of die van anderen, hadden zij toch een zo'n algemene overtuiging van de waarheid en het belang van het Christendom dat zij het toch niet zomaar op wilden geven.1
Ik vind deze definitie heel mooi omdat deze tot de kern van het probleem doordringt: wanneer geestdrift voor de waarheid ontbreekt, zal apathie overwinnen. Ik worstel zelf al zo lang als ik me kan herinneren met de geesten der apathie in mijn eigen leven. Of ik nu weiger om mijn rol en verantwoordelijkheid serieus te nemen als man van mijn vrouw of als vader van mijn kinderen, of weiger mijn relatie met Christus op me te nemen, of weiger om Zijn geliefde mensen lief te hebben zoals Hij van mij vereist. Ik ben ook apathisch geweest wat betreft mijn leefstijl. Hier wat nieuws proberen of daar wat experimenteren, dat vond ik wel okÚ, want Gods genade zou mij na mijn verontschuldigingen altijd wel weer herstellen. Maar op een gegeven moment besloot ik apathie in te ruilen voor geestdrift: mijn lauw Christendom voor een leefstijl die door de waarheid werd voortgestuwd. Ik verruilde mijn Roze Christendom voor een Rood Christendom en een Achtergelaten Leefstijl!

Lauw Christendom - Roze Christendom
We kunnen de termen 'Lauw Christendom' of 'Cafetaria Christendom' of 'Christelijke Apathie' samenvatten met de term 'Roze Christendom'. Roze, omdat wij het rode bloed van Jezus aan het kruis verwaterd hebben en de waarheid van die offergave verdund hebben tot de kleur van een maagdrankje. We hebben dit gedaan door middel van onze slechte compromissen met de samenleving, door onszelf en anderen valse identiteiten toe te kennen en door onrechtvaardigheid in onze levens, kerken en buurten toe te staan in de naam van "tolerantie". Geliefde broeders en zusters, Christus stierf niet zodat wij een heidense leefstijl zonder fundament kunnen leiden om de eeuwigheid met de Almachtige Heer door te brengen. Nee, Hij stierf voor de liefde, zodat wij bevrijd konden worden uit de slavernij van de dood zoals deze niet alleen tot uitdrukking komt in elke vorm van verslaving aan de temporele en wereldse dingen van dit leven, maar ook in onze sterfelijkheid.

Als wij die roze kleur van ons willen afschudden, dan begint dat met een dagelijkse keuze om op de fundering van de waarheid te leven. De waarheid is alleen maar in de Heilige Bijbel vastgelegd en kan nergens anders worden gevonden. In dit artikel wil ik je twee (van de honderden) eenvoudige waarheden meegeven die je een heel eind op weg zullen helpen, wanneer je een levensroute kiest die weigert onder het zware juk van het Roze Christendom (lauw Christendom) gebukt te gaan.

Lauw Christendom - Eenvoudige Waarheden
De eerste is de waarheid dat jouw relatie met Christus jouw verantwoordelijkheid is: het is jouw levensreis. Onze Heer heeft ons de Heilige Geest gegeven als begeleider op deze reis en Hij heeft ook apostelen aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om het lichaam van Christus op te bouwen (EfeziŰrs 4:11-12). Jullie hebben een heleboel helpers om je heen, maar je begrijpt het geloof echt helemaal verkeerd als je denkt dat het de taak van die helpers is om jou te voeden met de diepte van Gods openbaring en de intimiteit die nodig is om de Roze kleur van jouw leven af te schudden en om de waarheid aan te nemen die in de rode kleur gevonden kan worden.

De tweede waarheid is dat het leiden van een door de waarheid aangedreven leefstijl een fundamentele noodzakelijkheid is voor iedereen die hoopt de roze kleur in zijn of haar leven te doen verdwijnen. Wanneer we "fundamenteel" zeggen, dan bedoelen we daarmee dat niemand een geestdriftig leven kan leiden dat gevuld is met een intimiteit met de Vader, gezag ten opzichte van de mens en relevantie voor deze tijd, als hij of zij niet elke dag de keuze maakt om niet van de rots der waarheid te worden afgestoten. We moeten onszelf leren te geloven dat de leefstijlen die de Apostelen van het Nieuwe Testament van de Heilige Bijbel ons aanreiken meer zijn dan alleen maar beleefde suggesties. Zij zijn vereisten voor het geloof.

Leer Meer!

Uit het boek Pink Christianity (Roze Christendom) door Nathan Schnackenberg. Met toestemming gebruikt.

1 Adam Clarks bijbelcommentaar


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Ego´stisch
Wees Stil en Weet dat Ik God ben
Bijbelschrift
Teleurgesteld in God
Johannes 3:16
Bijbelleesplan
Jezus Volgen
Gezindheid van Christus
Wanneer Ik Jezus Aanroep
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Lauw Christendom to My Google!
Add Lauw Christendom to My Yahoo!
XML Feed: Lauw Christendom


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.