Discipel Van Christus

Discipel Van Christus

 - Een Waar Christen
U bent hier: Jezus Volgen >> Discipel Van Christus

Discipel van Christus - Wat Betekent Het om een Waar Christen te Zijn?
Beschouw jij jezelf als een discipel van Christus? "Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan" (2 KorintiŽrs 13:5).

De Bijbel verkondigt: "Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel" (HebreeŽn 9:27). Maar de Bijbel zegt ook: "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9).

Daarom moeten we om van onze zonden, en dus van de angel des doods, gered te worden: (1) bekennen dat Jezus onze Heer is, en (2) geloven dat Hij uit de dood werd opgewekt nadat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Uiteraard kan Jezus niet onze Verlosser zijn als we niet verkondigen dat Hij onze soevereine Heer is. Een onderdeel van onze verlossing is het in ons hart geloven dat Jezus Christus werkelijk de Heer over leven en dood is.

Discipel van Christus - Wat Betekent Het om Jezus onze Soevereine Heer te Maken?
Als je een discipel van Christus bent, bestaat een gedeelte daarvan uit toezichthouderschap en berouw. Als God soeverein is, dan is Hij de eigenaar van alles. Als alles van God is, dan bezitten wij niets. We zijn zelfs niet eens de eigenaren van de lichamen die we hebben. De Bijbel zegt:" U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 KorintiŽrs 6:20). "U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geŽrfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van ChristusÖ " (1 Petrus 1:18-19).

We hebben geen eigenaarsrechten -- we hebben 'management-verantwoordelijkheden'. Deze primaire realisatie is de fundering van Christelijk toezichthouderschap. Goed toezichthouderschap is het op een wijze manier beheren van God's eigendom (jij, je gezondheid, je geld, je tijd, etcetera), inclusief hoe je dit als Zijn beheerder investeert.

Een fundamentele les die we als Christenen moeten leren is de volgende: God weet het het beste! God weet alles! Hij houdt van ons als kinderen (die door middel van Christus in de familie zijn geadopteerd) en Hij heeft in Zijn Woord, de Bijbel principes voor ons ingesteld volgens welke we moeten leven. We moeten God's principes volgen. Deze zijn er om ons te beschermen. We leven in een vijandige wereld die haar Schepper God moedwillig heeft afgewezen, en wij zijn als Zijn kinderen niet immuun voor de beproevingen, moeilijkheden en verleidingen van deze wereld. Wanneer we deze moeilijke les hebben geleerd en het kinderachtige idee dat we het beter weten dan God zijn ontgroeid, dan wordt het gemakkelijker om ons aan Hem te onderwerpen en te zeggen: "Heer, vergeef me, ik had het mis... Ik heb een leven geleid dat U afkeurde en ik wil veranderen. Help me om een leven te leiden dat Uw goedkeuring heeft." Dit is de essentie van berouw. Berouw tonen is hetzelfde als spijt hebben van je zonde, het afwijzen van zonde, je afkeren van zonde, en je tot God wenden.

Jezus zei: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws" (Marcus 1:15). De Apostelen "gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen" (Marcus 6:12). Jezus stelde: "Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij" (Lucas 13:3,5). "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden... " (Handelingen 3:19).

We willen allemaal een Verlosser. Om een discipel van Christus te zijn, hebben we behoefte aan een soevereine Heer. Hoe kunnen we Jezus Christus als soevereine Heer accepteren? We moeten Hem de plaats in onze levens geven die Hij verdient en vereist, en berouw hebben van onze oude gewoonten. We moeten wedergeboren worden. We hebben allemaal een keuze. We kunnen ons leven leiden op de manier die we zelf kiezen, en zo God gehoorzamen of niet gehoorzamen zoals ons dat het beste uitkomt, of we kunnen erkennen dat alleen Christus ons verlossing biedt. Alleen Christus biedt ons een relatie met God. Alleen Christus biedt ons significatie en een doel voor ons leven die we nooit door onze eigen wijsheid en kracht zouden kunnen bereiken -- een significatie en een doel die de wereld ons niet kan bieden. Vertrouw op Jezus Christus voor je eeuwige verlossing, en vertrouw er op dat Hij werkelijk waardig is om de eerste plaats in je leven in te nemen.

Discipel van Christus - Nou Wat is Dan een Herboren Christen?
Een discipel van Christus is waarachtig opnieuw geboren. Een wedergeboren Christen is iemand die zowel in God gelooft als Hem ontvangt. Als gevolg hiervan is de gelovige/ontvanger herboren in de familie van God. "Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God" (Johannes 1:12-13).

Lees Nu Discipel Van Christus Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Ongeduld
Ik Zou Liever Jezus Hebben
Persoonlijke Geestelijke Groei
Bijbelleesplan
Hoe Groot Zijt Gij
Een Christelijk Wereldbeeld Onderwijzen
Spirituele Groei
EgoÔstisch
Bijbelverzen over Liefde
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Discipel Van Christus to My Google!
Add Discipel Van Christus to My Yahoo!
XML Feed: Discipel Van Christus


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.