Christelijk Discipelschap

Christelijk Discipelschap

 - Van Gelover tot Volgeling
U bent hier: Jezus Volgen >> Christelijk Discipelschap

Christelijk Discipelschap - De Eerste Twaalf
Christelijk discipelschap is een concept dat werd geboren toen Jezus Zijn eerste volgelingen selecteerde. Een discipel is per definitie een overtuigd aanhanger van een school of een individu. In het geval van Jezus waren Zijn discipelen de mensen die Hem volgden toen Hij op aarde was, maar ook de mensen die Hem en Zijn leerstellingen vandaag de dag nog volgen.

Christelijk discipelschap begon, volgens het Evangelie van Johannes, de dag nadat Jezus werd gedoopt (Johannes 1:35-39). Volgens deze passage hoorden de eerste twee mannen die Hem zouden volgen dat Johannes de Doper verkondigde dat Jezus het Lam van God was. Andreas en zijn vriend (zeer waarschijnlijk Johannes) geloofden wat zij hoorden en zij volgden Jezus. En het duurde niet lang voordat zij anderen begonnen te vertellen over deze verbazingwekkende Man van God!

Andreas rekruteerde zijn broer Simon (die door Jezus Petrus werd genoemd); de volgende dag vond Jezus Filippus in Galilea; Filippus vond NatanaŽl en al spoedig was de beweging geboren. Niet iedereen sloot zich hier gemakkelijk of meteen vrijwillig bij aan. Maar het duurde niet lang voordat Jezus twaalf discipelen had. Waarom maar twaalf? We hebben niet echt een antwoord op die vraag, maar we weten wel dat twaalf een symbolisch getal is in het vervullen van de Geschriften. Uit Jakob kwamen de twaalf stammen van IsraŽl, dus het is goed mogelijk dat het getal een representatie zou kunnen zijn van de twaalf stammen.

Christelijk Discipelschap - De Grote Commissie Volbrengen
Het Christelijk discipelschap wordt in de Grote Commissie samengevat. Nadat Jezus uit de dood herrees en voordat Hij weer naar de Hemel opsteeg, verscheen Jezus nog een laatste keer aan Zijn discipelen (er waren er op dat moment maar elf, omdat Judas Iskariot Jezus had verraden en zichzelf had opgehangen). Dit is het moment waarop Hij de beroemde roeping voor Zijn discipelen afleverde die de Grote Commissie wordt genoemd:

    "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (MatteŁs 28:18-20)

Christelijk discipelschap kende een verdere groei toen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem bijeenkwamen en Petrus de criteria uiteenzette die gehanteerd moesten worden bij het selecteren van een twaalfde discipel die Judas Iskariot zou moeten vervangen. De Schriftteksten vertellen ons dat zij loten trokken en het lot viel op Mattias. Deze mannen, die voorheen discipelen, of volgelingen, van Jezus waren geweest, waren nu apostelen geworden, of boodschappers. Hun bedoeling was om het Woord te verspreiden, en vanaf de Pinksterdag, toen de Heilige Geest neerdaalde en voor de eerste keer in hun lichamen huisde, begonnen zij hiermee! (Zie Handelingen 1 en 2)

Christelijk Discipelschap - Het Transformatie-Proces
Christelijk discipelschap is meer dan gewoon 'een gelovige zijn' - het gaat er om dat je een volgeling bent! Wanneer we de zijde van Christus kiezen, dan moeten we net als Andreas, Johannes en Petrus Zijn discipelen worden en Hem volgen. Heb jij er voor gekozen om Christus te volgen? Zo ja, dan ben jij een hedendaagse Christelijke discipel! "Maar ik kan zelf niet persoonlijk van Jezus leren zoals zij dat deden!" zou je misschien kunnen zeggen. Maar dat kun je wel!

Dankzij de trouwhartigheid van de apostelen, die hun rol als boodschappers van Christus goed begrepen, hebben we hun Evangelieboeken en brieven als houvast. Later, toen Paulus aan hun groep werd toegevoegd (dankzij de ontmoeting die hij op de weg naar Damascus had met de herrezen Christus), schreef hij brieven aan alle kerken die hij had helpen stichten. Deze boeken en brieven werden het Nieuwe Testament van God's Woord, en in tegenstelling tot die eerste discipelen, hebben wij dus allemaal de aanwijzingen van Christus binnen handbereik!

Christelijk Discipelschap - Een Korte Cursus voor een Lange Reis
Christelijk discipelschap begint wanneer je een actieve keuze maakt om Jezus beter te leren kennen. Door God's gratie wordt dit dan op verschillende manieren bereikt:

  • Je kan Zijn woord dagelijks bestuderen en tijd met Hem doorbrengen, alleen en in gebed.

  • Je kan lid worden van een kerkgemeenschap die mensen over de Bijbel onderwijst.

  • Je kan het gezelschap opzoeken van andere Christenen die met Christus aan het opgroeien zijn.

  • Je kan deelnemen aan Christelijke bediening en zo in de behoeften van andere gelovigen voorzien.

  • Je kan met anderen delen wat je over Christus hebt geleerd, net zoals Andreas, Jakobus, Johannes, Lucas, MatteŁs, Petrus, Paulus en alle andere oorspronkelijke discipelen dit deden.

Net als de eerste twaalf, kun jij een gelover zijn die een volgeling en een boodschapper wordt!

Leer Jezus Nu Beter Kennen!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Related Articles
Discipelschap

Wereldse Christen
De Zonde van Hoogmoed
Wanneer Ik Jezus Aanroep
Bekennen Van Zonde
Ongeduld
Bijbelverzen over Liefde
Ik Zou Liever Jezus Hebben
Persoonlijke Geestelijke Groei
Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Christelijk Discipelschap to My Google!
Add Christelijk Discipelschap to My Yahoo!
XML Feed: Christelijk Discipelschap


Jezus Volgen Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutFollowingJesus.org, Alle Rechten Voorbehouden.